InnoBYG har fået ny netværksleder

InnoBYG har fået ny netværksleder

Først og fremmest er jeg rigtig glad for at overtage netværkslederrollen i et netværk, hvor struktur og fundament er oprettet og i drift, og jeg vil bidrage til at fortsætte den linje som Henriette har lagt for InnoBYG.

Vestdanmark skal også med
I sit første leveår har InnoBYG fået et godt tag i Østdanmark, hvor tilslutningen til bl.a. gå hjem møder har været god. De fleste af medlemsmøderne har været lokaliseret i Østdanmark, hvilket har gjort det svært at opnå den samme tilslutning fra Vestdanmark. Min geografiske placering i Aarhus ser jeg næsten som en forpligtigelse til også at få kendskabet og medlemsmøderne udbredt i det vestlige Danmark, og det glæder jeg mig til at tage fat på.

Samarbejde med VE-net
Energiproduktion bliver et mere og mere naturligt element i lavenergibyggeri og et must i ZeroEnergyBuildings.

Det er derfor naturligt, at InnoBYG samarbejder med Innovationsnetværket VE-net om energiproduktion og forsyningen til 2020 og 2050 byggeri. Jeg vil derfor prioritere at få afholdt fælles møder/workshops med medlemmer af VE-net og synliggøre samarbejdet mellem de to innovationsnetværk.

I de tilfælde hvor energiproduktionen skal foregå på den enkelte bygning bør der tænkes i integrerede løsninger, hvor arkitektur, konstruktion og energiproduktion går op i en højere enhed.

Løsninger bringes aktivt i spil
Specielt på renoveringsområdet er der utallige barrierer og udfordringer med hensyn til energirenovering. Netværkets opgave er bl.a. at sikre, at løsninger, det være sig teknologier, produkter eller samarbejdsformer, bringes aktivt i spil i konkrete projekter.

Bæredygtighed
Bæredygtighed opfattes ofte som en løs og uforpligtende betegnelse. Faktum er dog, at det bæredygtige byggeri er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder.

Konceptet er baseret på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. InnoBYG skal være netværket som formidler viden inden for dette forholdsvis nye område. Dette skal bl.a. ske i samarbejde med DK-GBC.

Og vigtigst af alt..
Vil jeg medvirke til, at den danske byggebranches innovationsnetværk, InnoBYG, fortsat vokser og styrkes.

 


Kommentarer