Vi arbejder for at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling

Vi arbejder for at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling

En af de største samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, er det faktum, at energiforbrug i bygninger udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. 

I InnoBYG har vi fokus på netop udfordringerne i samfundet i relation til energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. Og det gælder både de bygninger som skal bygges i fremtiden og den eksisterende bygningsmasse. 

For at gøre InnoBYGs rolle mere tydelig, har vi nedsat en bæredygtighedsgruppe, som består af Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, Christian Lerche fra Danske ARK, Søren Aggerholm fra SBi, Kurt Emil Eriksen fra Velux A/S, Mette Glavind fra Teknologisk Institut samt undertegnede Vi har netop færdiggjort et bæredygtighedsnotat, hvor vi klarlægger InnoBYGs rolle - du kan læse notatet her

Hvis Danmark skal løse bæredygtighedsudfordringerne i vores bygninger, er der et ufravigeligt krav om, og et stort behov for udvikling af ny viden. Samtidig er det essentielt, at den viden som udvikles, og den viden som allerede er kendt, bliver formidlet og bragt i anvendelse hos i den danske byggebranche.

 

Bæredygtig inspiration og innovation
I InnoBYG fører vi virksomhedernes udfordringer sammen med universiteternes og videninstitutionernes teoretiske og teknologiske viden og skaber en ramme, hvor byggeriets aktører kan mødes, være innovative og videndele. 

Det er kun i fællesskab vi kan skabe forandring - og vi er nødt til at forandre den traditionelle måde at tænke på og samarbejde på, hvis vi skal leve op til fremtidens krav til bæredygtighed. 

Det er vores ønske, at byggeriets aktører, på tværs af faglighed, bliver bedre rustet til at udvikle innovative løsninger og indgå i samarbejder omkring udførelse af fremtidens energieffektive og bæredygtige byggeri. Vi skaber den ramme og kan samle den viden, som opgaven kræver. 

Vi arbejder for at inspirere branchen - og ikke mindst hjælpe aktørerne til at inspirere hinanden - og på vores kommende Forårskonference den 18. april, håber vi at se rigtig mange fra branchen, som er interesserede i at arbejde for det fælles mål det er at skabe et bæredygtigt Danmark. 

Brug for inspiration?

Denne video viser hvordan en simpel idé kan oplyse et helt samfund

 


Kommentarer