Kickstart af nyt forretningsnetværk for ”grønne” SMV’er

Kickstart af nyt forretningsnetværk for ”grønne” SMV’er

Tirsdag den 21. november lød startskuddet til noget nyt i InnoBYG regi. I samarbejde med Det Grønne Iværksætterhus og Smith Innovation har InnoBYG startet et regionalt netværk for grønne virksomheder forankret i Region Sjælland. Udgangspunktet for netværket er, at sammen er man stærkere og at der er værdi i at samarbejde på tværs af kompetencer.

Til arrangementet på Teknologisk Institut i Taastrup mødte ca. 20 forskellige deltagere fra forskellige virksomheder inden for byggebranchen op. Efter en introduktion til arrangementet fra Det Grønne Iværksætterhus og InnoBYG var der oplæg fra Projektdirektør Ole Møller fra NærHeden.

Inspirationsindlæg og arbejdet med at netværke
NærHeden er et arealudviklingsselskab oprettet af Realdania A/S og Høje-Taastrup Kommune. Området NærHeden skal udvikle ligger ved Hedehusene på ca. 65 ha, hvor der skal bygges over 500.000 m2 etagemeter med fokus på bæredygtig byggeri og område. Projektet er stadigvæk i det indledende faser med udvikling af masterplan. Ole Møller løftede dog sløret for, at der allerede nu er mindre opgaver i udbud, hvor der ofte blev brug lokale håndværkere. Desuden var NærHeden også åben for inspiration fra de mindre virksomheder og for at høre om konkrete løsninger og barrierer som de mindre virksomheder måtte løbe ind i.

Smith Innovation gav en introduktion til to projekter som hjælpere iværksættere og mindre virksomheder med at få støtte til deres "grønne" idéer. Innovationsradar.dk og TEST er to steder, hvor byggevirksomheder kan finde hjælp til at komme videre med deres idé eller allerede udviklede produkt.

Disse indlæg var ment som indledning og inspiration til selve kernen med mødet. Nemlig netværksdelen mellem virksomhederne. Deltagerne blev delt op i 5 grupper og diskuterede fordele i og barrier ved at arbejde med det bæredygtige byggeri. Disse erfaringer blev delt mellem de andre grupper. Til sidst skulle deltagerne beskrive, hvad de vil have ud af et kommende netværk.

Grund til at fortsætte netværket - og måske udbrede det
Der var en rigtig god stemning på mødet og der var ingen tvivl om, at der var udgangspunkt for at fortsætte netværket. Fra InnoBYGs side har der i lang tid været et ønske om at være mere aktiv på lokalt og regionalt niveau og en succesfuld opstart af et lokalt/regionalt netværk i Region Sjælland, vil kunne vise det gode eksempel og være inspiration for at etablere lignede netværk andre steder i Danmark.

Erfaringerne fra og information omkring de kommende netværksmøder vil kunne findes her på InnoBYGs hjemmeside. Der vil ligeledes blive oprettet en undergruppe til InnoBYGs Linkedin gruppe - hvor dette netværk får sit eget sociale fora.

 


Kommentarer