Eksport af dansk bæredygtigt byggeri

Eksport af dansk bæredygtigt byggeri

Et byggeri består af mange forskellige kompetencer og komponenter. Øvelsen i at få disse kompetencer og komponenter til at smelte sammen til et optimalt byggeri er en process som kræver erfaring, viden, gode produkter og måske lidt held. 

I Danmark har vi en stærk tradition for arkitektur og design i verdensklasse. Desuden har vi i mange år, på grund af skærpelserne i bygningsreglementet, været "tvunget" til at tænke i energieffektive løsninger - hvilket har smittet af på design af byggeriene og på optimering af produkterne. 

Byggeprojekter bliver udført af teams - da et byggeri ikke kan blive til uden alle på holdet leverer det de skal. Alle på holdet har (som udgangspunkt) en interesse i, at projektet bliver en succes samtidig med, at man individuelt får noget ud af projektet. 

Hvis man som virksomhed gerne vil eksportere sine kompetencer eller komponenter går man ofte alene ud i det "ukendte". Det bliver en satsning som man selv står til ansvar for. Der er selvfølgelig hjælp at få - f.eks. via Erhvervsstyrelsen, Eksportråd, Ambassader, brancheorganisationer, Innovations Centre osv. 

Men hvad nu hvis man går flere sammen om at gå ud i det "ukendte"? Og i stedet for at tage ens nærmeste konkurrenter under armen - hvorfor så ikke gå sammen med komplementerende virksomheder - ligesom man arbejder sammen i et hold på et byggeprojekt?

En mindre arkitektvirksomhed kan gå sammen med en entreprenør - som måske har et samarbejde med en producent.

I InnoBYG kan vi være med til at samle virksomhederne på tværs af byggebranchen - både nationalt og internationalt. Vi er blandt andet sat i verden for at "matchmake" - så vi kan hjælpe med at finde andre virksomheder, som har lyst til at gå mod det "ukendte". Nogle virksomheder har allerede gjort sig erfaringer andre har ikke. Vi kan finde kontakter, som kan hjælpe i de pågældende lande via vores internationale netværk. Og sammen står man stærkere - både internt og eksternt. Man deler succes og risici.  Nogle steder kalder man det system-eksport at se på tingene på den måde - men i stedet for, at en virksomhed leverer den samlede system-løsning - så leverer flere forskellige virksomheder ind til den samlede system-løsning - ligesom man altid har gjort på byggeprojekter. 

Vi har planlagt et spændende eftermiddagsarrangement den 16. dec. 2015 kl 13-16 på Teknologisk Institut i Taastrup, som kommer til at være første skridt i denne retning. Vi vil gerne fortælle om muligheder i forskellige lande. Vidste du f.eks., at de i Frankrig skal have energiproducerende bygninger i 2020? Eller at de i Sydkorea er de meget opmærksomme på design og bæredygtighed - og der er mange midler?! Måske kunne man finde nogle nordiske samarbejdspartnere som vil kunne komplementere ens virksomhed - så man vil kunne stå endnu stærkere på den nationale arena. 

Tilmelding sker her: /baeredygtig-eksport-for-byggevirksomheder.aspx 

Har du ikke mulighed for at deltage - så smid mig en mail, hvis du er interesseret i emnet. Dette gøres på kalj@teknologisk.dk

PS. Der vil forresten være æbleskriver og gløgg den 16. dec :-)


Kommentarer