Til bæredygtig betonfest – inspiration og nørderi

Til bæredygtig betonfest – inspiration og nørderi

Anne-Mette Manelius fra InnoBYG var med, da Bæredygtig Beton konferencen blev afholdt den 10. marts 2015. Konferencens program havde to ben, i form af prisoverrækkelser og oplæg, hvor en meteorolog, en fremtidsforsker og planchefen fra By og Havn var inviteret til at fremhæve udfordringer, erfaringer og konsekvenser ved betonbyggeri i et bæredygtigt perspektiv.

Det er noget fantastisk befriende i, at et branchenetværk har en festdag - en betonfest, der hylder byggeriet og dets partnere. Bæredygtig Beton konferencen har egentlig det helt forkerte navn - der er fokus på bæredygtighed og på en masse beton, men begge dele fra forskellige vinkler - dét skaber en anderledes konferencedag. Den skiller sig ud, fordi den kommer omkring byggeriet og hylder de gode teams bag vellykkede bygge- eller anlægsprojekter. Ligesom der med udstillingen af nominerede projekter og udviklingsprojektet Grøn Beton, formidles initiativer på tværs af uddannelsesniveau, geografi og anvendelse. På bordene stod små lækre små betonhuse, de kunne sælges i en indretningsbutik, men stod som gaver til de konferencens deltagere. Programmet kunne også være fyldt med fagligt input om de nominerede og vindende projekter. Inspiration kommer dog ofte fra kontrastfyldt input, så dagens oplæg på kanten af emnet og zoomer helt ud fra byggepladsen, var med til at skabe en inspirerende konferencedag.

Fire fornemme prisoverrækkelser
Programmets fire prisoverrækkelser, Betonprisen, Beton-elementprisen og Utzon-statuetten, In-situ prisen og Bæredygtig Beton prisen, kommer vi ikke nærmere ind på, selvom de er værd at tjekke ud. Særligt vinderen af Utzon Statuetten, CF Møllerarkitekt og partner Klaus Toustrup, leverede en takkeforelæsning med bankende betonhjerte såvel som hyldest til statuettens ophavsmand, Jørn Utzon, der som bekendt formåede at udfordre betonelementet til det ypperste. Priserne er alle værd at anerkende og de uddybes i bladet Beton

AMM kf

Danskernes boligvalg: Prisen betyder stadig mest!
Dagens konferenceoplæg kom fra en fremtidsforsker, en hollandsk tegnestue, By & Havn og en klimaekspert.

Med overskriften "Bæredygtig udformning og efterspørgsel i fremtiden", fortalte fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen om fremtidige tendenser baseret på nutidig adfærd. Hans udgangspunkt var undersøgelser af danskernes boligvalg, lavet som dybdegående interviews sammen med forskere fra SBI.

Og prisen betyder stadig allermest for boligvalget. For 70% af de adspurgte har klima, energi og miljø mindre eller ingen betydning for boligvalget. Det er måske ikke så overraskende, at pungen i baglommen taler. For 25% har de bæredygtige parametre dog stor eller meget stor betydning. Dette er dog en andel, der er faldet de sidste fem år.

Når et afsluttende slide beskriver de mange aspekter af bæredygtighed fra miljø til CSR, økonomi og tilgange som Cradle2cradle, til bæredygtige byer, natur, musik og biler, er det markant, hvordan bæredygtighed er en meget bred overskrift til kompleksiteten i vores verden og for en helhedsbetragtning af kvalitetsbyggeri.

Fremtidens beton
Hollandske René van Zoot driver en mindre tegnestue i eget navn, og kom på konferencen omkring konkrete byggerier i beton, der udfordrede udtryk og produktion af betonelementer, beton i farver og elementer med mønstre inspireret af mønstermesteren Escher. Præcisionen i de forgrenede elementes møde var inspirerende, og særligt hvordan de flade mønstre kommer om hjørner med skarpe elementer i smig.

3D print er et oplagt emne i snakken om fremtidens beton. Her illustrerede Zoot en refleksion over, hvilken effekt 3D print tænkes at få på for fremtidens huse. Det er jo tankevækkende, at illustrationerne af fremtidens 3D-printede byggerier ofte er kopier af eksisterende huse, de er nemlig bygget med meget traditionelle materialer og teknikker.

AMm kf2

Erfaringer og konsekvenser
Kirsten Ledgaard fra By & Havn beskrev erfaringer og initiativer, til at skabe bæredygtig udvikling af Ørestad og Nordhavn, som er de store byområder som By & Havn udvikler. Blandt eksemplerne var det tidlige initiativ med vandopsamling ved skybrud i Ørestads kanaler, samt den nyere præcertificering til DGNB guld af Indre Nordhavn i et pilotprojekt. Her kan man jo virkelig efterlyse flere kommuner, der som bygherrer tager det på sig, at udvikle og kræve bæredygtige byer, bydele og sætte standarderne, så skal leverandører og rådgiverne nok leve op til målene.

Elefanten i rummet
Meteorolog Jesper Theilgaard holdt et oplæg, der fokusrede på klimaforandringerne og den indvirkning som CO2, metan og andre gasser har på kloden. Det var nøgternt og holdt sig til data for forskellige gassers (ikke blot CO2s) indflydelse på temperaturen. Her forblev betonkonferencens hovedemne elefanten i rummet - for kombinationen af cements CO2-påvirkning og den markante stigning i byggeriet verden over, hvem bærer så ansvaret for at vende udviklingen?

For at vende tilbage til fremtidsforskeren, er pris den evige præmis for udvikling i det små - fra boligkøberen til developer -  mens udvikling på den store skala kræver helhedstænkning, -'doing' og fremtidsvisioner af lovgivende statsmagter og storbyborgmestre.

Beton er det mest anvendte byggemateriale i Danmark, og til denne betonfest var der plads til nørderi og store armbevægelser - denne vellykkede kontrast kunne vi da også bruge for andre byggematerialer til faglig anerkendelse og inspiration.


Kommentarer