BauZ: Konferencen i Wien om bæredygtigt byggeri

BauZ: Konferencen i Wien om bæredygtigt byggeri

Den 28. og 29. januar 2016 blev den internationale konference om bæredygtigt byggeri 'BauZ' afholdt i Wien. Konferencen fokuserede på energirenovering, midlertidig anvendelse af bygninger, optimeringsløsninger på bygninger, som anvendes i begrænset omfang, skadelige stoffer og indeklima i bygninger, genbrug af byggeprodukter og bygge- og anlægsaffald.

Stefania Butera, konsulent på Teknologisk Institut, blev inviteret til konferencen efter hun sidste sommer sendte et abstract med titel "Brick Reuse: Innovation, Danish experience and perspectives". Hendes oplæg fremlagde bygge- og anlægsaffaldshåndtering i Danmark og fokuserede på virksomheden Gamle Mursten. Oplægget omhandlede særligt processen i Gamle Mursten, deres industrielle symbiose med KALK A/S, hvor mørtelsand-affaldet fra Gamle Mursten anvendes som råvare i fremstilling af ny kalkmørtel. Kalkmørtlen fra KALK A/S blev Cradle-to-Cradle certificeret i 2015 under et fælles projekt mellem Teknologisk Institut, KALK A/S og Minor Change Group under InnoBYG - Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri.

Stefania afsluttede sit oplæg med de udfordringer, som vi stadig oplever og forhindrer endnu mere genbrug af bygge- og anlægsaffald, samt perspektiver til fremtiden. Stefania siger: "Alle kender til Gamle Mursten i Danmark, men det er faktisk et ret unikt firma i Europa og deltagerne fra andre lande var meget spændt på at høre, om genbrug af mursten kan lade sig gøre fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt synspunkt".

Hun fortæller ydermere om konferencen: "Det var spændende at høre forskellige erfaringer fra så mange lande. Selvfølgelig er det nemt for os i Danmark at relatere til projekter og erfaringer i fx Østrig og Tyskland, fordi landene lovgivnings- og markedsmæssigt ligner Danmark så meget. Men det er også interessant at høre, hvad der sker i fx Spanien eller Canada"

Konferencen var organiseret af IBO (det østrigske institut for sundt og økologisk byggeri) og havde flere end 160 deltagere fra Østrig, Tyskland, Belgien, Finland, Canada, Spanien og selvfølgelig Danmark. Den danske delegation, koordineret og støttet af Advantage Austria, bestod, ud over Stefania Butera, af Solvejg Qvist fra NIRAS og Lise Mansfeldt Faurbjerg fra Henning Larsen Architects.

BauZ


Kommentarer