Roadmap - de første skridt er taget

Roadmap - de første skridt er taget

WS1_Roadmap

Energifonden bevilligede i starten af året midler til en kortlægning af bygningers rolle i den grønne omstilling - en såkaldt roadmap. Innovationsnetværket InnoBYG er sekretariat for projektet, som vil inddrage byggeerhvervet, energibranchen og relevante ministerier i arbejdet.

Der er tre fokusområder for roadmappen. For det første at finde det rette miks mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedvarende energi. For det andet at finde ud af, hvor bygningsreglementet med fordel kan strammes i de kommende år. Og for det tredje at tage bestik af de direktiver fra EU, der betyder noget for bygninger og energiforsyning i forhold til den grønne omstilling.

Den 26. maj 2016 blev der afholdt en workshop på Teknologisk Institut i Taastrup - hvor 40 deltagere bredt forankret i bygge- og energibranchen deltog for at give konkret input til Roadmappen.

Dagen blev igangsat af Michael H. Nielsen direktør i Dansk Byggeri og Styregruppeformand i InnoBYG.

- Inputtet fra deltagerne på workshoppen er essentielt for det arbejde der ligger forud. Det er første gang både bygge- og energibranchen går sammen for at udstikke en retningslinje. Den retningslinje kan myndighederne blandt andet bruge som inspiration for det kommende arbejde der skal laves f.eks. med et nyt bygningsreglement. Når såvel byggeriet som energibranchen deltager aktivt i arbejdet med roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling, kan der komme væsentlige bidrag, som viser vejen for fx fremtidens bygningsreglementer og virkemidler i energipolitikken, siger Michael H. Nielsen.

Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Energi leverede baggrundsmaterialet for tre tematiske diskussioner på workshoppen:

- Samfunds- og privatøkonomisk analyse af energiforsyning og Bygningsreglement
- Alternativer til energikrav i Bygningsreglement
- Energifaktorer og energiramme

Deltagerne arbejdede med såvel nybyggeri og to renovering. Dagen igennem blev der diskuteret lystigt og deltagerne gav mange relevante og gode input til det videre arbejde.

Vibeke Grupe Larsen, bæredygtighedschef i NCC - gav følgende refleksion fra workshoppen:

Mange komplekse problemstillinger blev drøftet, m.h.p. at finde et fælles fodslag for hvad Roadmap-projektet skal ende ud med af input, i den videre proces for at kortlægge vejen til grøn omstilling i DK. Herunder input til stramninger i forestående BR2020. Og det stod igennem dagen tydeligere og tydeligere frem, at det kommende BR2020 kommer til at skulle behandle energi- og ressourcespørgsmålet langt mere mange facetteret end BR til dd har gjort, idet bygningers energimæssige ydeevne bliver sat mere og mere på spidsen, jo tættere vi når et maksimum for, hvad bygninger kan yde, så længe vi alene har haft fokus på energiforbrug i driften, skriver Vibeke Grupe Larsen.

Det næste skridt er, at projektgruppen skal bearbejde alle de forskellige input fra workshoppen og der herefter skal laves et konkret oplæg til en Roadmap. Den 27. september 2016 mødes alle deltagerne så igen for at diskutere dette oplæg til Roadmap.

Senest i 1. kvartal af 2017 skal der foreligge et færdigt produkt - der meget gerne skal vise vejen til bygningernes rolle i den grønne omstilling i Danmark.

Projekt "Roadmap - bygningers rolle i den grønne omstilling" er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, InnoBYG og Dansk Energi. Projektet er delvist finansieret af Energifonden.


 


Kommentarer