Samarbejde, Bæredygtighed, Innovation, Indeklima, Dokumentation, Totalværdi - Refleksioner fra et Folkemøde

Samarbejde, Bæredygtighed, Innovation, Indeklima, Dokumentation, Totalværdi - Refleksioner fra et Folkemøde

Seks ord der opsummerer, hvordan jeg som InnoBYGs repræsentant opfattede årets Folkemøde er: Samarbejde, Bæredygtighed, Innovation, Indeklima, Dokumentation, Totalværdi. Så kan man så begynde at tænke lidt nærmere over disse ord. Og måske tænke lidt over hvilke ord der mangler.

Der er mange ting at se og lytte på til Folkemødet på Bornholm - og interesserer man sig for byggeri og bæredygtighed som vi gør i InnoBYG - så er der ligeledes mange spændende debatter, hvor man får muligheden for at vejre morgendagens tendenser og fokuspunkter fra debatdeltagerne.

Jeg vil prøve at reflektere på baggrund af især fem debatter, og så vil jeg ligeledes prøve at forholde de refleksioner til konkrete igangværende InnoBYG aktiviteter. De debatter på det netop overstået Folkemøde, hvis indhold jeg vil blandt andet vil reflektere over er:

- Scalability - internationalisering og vækst i byggeriet, arrangeret af BLOXHUB

- Sådan skaber vi sunde bygninger i verdens klasse, arrangeret af DAC

- Innovation i byggeriet, arrangeret af Smith Innovation

- Bæredygtighed - en kickstarter for eksport i byggebranchen, arrangeret af Green Building Council Denmark

- Frisk luft i klassen - hvorfor halter indeklimaet i skolen? Arrangeret af FRI 

ENERGI
Første refleksion er at energi i høj grad er fraværende i debatterne. Det er som om, vi har nået et mætningspunkt ifht. at snakke om energiforbrug i vores bygninger - det handler om meget andet i byggeriet. Energi er ikke længere den driver man havde troet skulle få gang i en masse byggeri (f.eks. energirenovering). Energi er en integreret del af byggeriet - det man snakker om nu, er at man måske skal til at træde på bremserne og ikke skærpe energikravene i byggeriet endnu mere. Energi er noget vi bare gør. Der blev ikke engang snakket så meget om adfærd og energiforbrug, samt målt energiforbrug kontra beregnet.

I InnoBYG vil jeg fremhæve to igangværende aktiviteter, som spiller ind til denne agenda. Den første er InnoBYG projektet " Bæredygtig Energirenovering 2.0" - hvor det primære fokus, i stedet for energi, er indeklima - her skal der blandt andet udvikles, i samarbejde med branchen, en Branchevejledning for Indeklimaberegninger - denne vejledning er en efterfølger til en InnoBYG Branchevejledning for energiberegninger som blev publiceret i 2014. Dette fokus er netop en erkendelse af, at der er behov for at have fokus på andet end energidelen af f.eks. en renovering. Derudover er InnoBYG også sekretariat for et projekt der hedder " Roadmap - Bygningers rolle i den grønne omstilling" hvor branchen prøver at give et forslag til den retning bygninger skal spille ind til i de kommende år. Og her er det ligeledes ikke flere eller strammere energikrav der bliver snakket så meget om, men "alt det andet".

SAMARBEJDE
Anden refleksion er i forhold til samarbejde. "Vi skal lære af hinanden", "For at skabe innovation i byggeriet, er der mere behov for tværfaglig samarbejde." Dette kunne være nogle af de citater, der blev sagt omkring samarbejde. Især når vi snakker bæredygtigt byggeri, er der behov for at få alle faglige kompetencer i spil for at få et reelt bæredygtigt byggeri i sidste ende. Realdanias nye initiativ BLOXHUB blev nævnt som en af de platforme der kunne være med til at skabe rammerne om samarbejde mellem de forskellige parter i byggeriet.

InnoBYG er allerede i dialog med f.eks. BLOXHUB om et samarbejde - vi planlægger blandt andet to arrangementer sammen. Derudover samarbejder InnoBYG med mange andre aktører i den danske byggebranche - det er jo en af de primære funktioner i at være et netværk. Der er dog et specifikt InnoBYG projekt jeg vil fremhæve, i forhold til at se hvad samarbejde kan gøre for bæredygtigt byggeri. "Scandinavian Sustainable Housing" hedder projektet. Det er et projekt hvor især Aart Architects og Henrik-Innovation spiller en hovedrolle, samt nogle danske producenter, som kan levere produkter ind til et bæredygtigt byggeri. Projektet er et pilotprojekt i samarbejde med det danske innovation Center Sillicon Vally i USA. Grundidéen er at se et byggeri som samarbejdsplatformen. Der bliver samarbejdet på kryds og tværs hver dag i byggeriet og omdrejningspunktet er selve bygningen, som hvert fag skal levere ind til, for at få byggeriet til at gå op i en højere enhed. Dette InnoBYG projekt handler blandt andet om at skabe rammerne for eksport af bæredygtigt byggeri. Og i stedet for at de enkelte aktører i byggeriet selv forsøger, eller måske endda slet ikke forsøger at udbrede deres ydelser/produkter ud over den danske grænse, er idéen at gå sammen om det man kender - bygningen - og "sælge" den i stedet for. Det giver muligheder for at sælge hinandens ydelser/produkter igennem det samme produkt, som så kan få en fælles historie (bæredygtigt byggeri, nordiske værdier, dansk design/arkitektur osv.). Teamet bag projektet er også i dialog med Erhvervsrådet i Toronto, Canada, om samarbejde.

DOKUMENTATION OG TOTALVÆRDI
det sidste jeg vil prøve at reflektere over i denne omgang er dokumentation og totalværdi. For at man som bygherre "køber" ind på, at ens byggeri skal være bæredygtigt, er det vigtigt at kunne dokumentere og ikke mindst illustrere en effekt for bygherren, som giver merværdi. Dette gælder både byggeriet som helhed, men også byggekomponenterne. Branchen skal blive bedre til at fortælle den gode historie og understøtte den med kolde facts. I bund og grund handler investeringen i bæredygtigt byggeri om det der giver værdi for en bygherre, og denne værdi er i konkurrence med andre investeringer, som ligeledes giver værdi (f.eks. nyt IT-system, frugtordning, investering i udvikling osv.). Hvis man begynder at se en bygning som en investering i stedet for en udgift - skifter man fokus fra en belastning til et aktiv, der passes på. I InnoBYG projektet "Totalværdi og Indeklima" er idéen at samle op på den erfaring, der findes ifht. indeklimaets påvirkning på kontoransattes produktivitet, skolebørns indlæringsevne og hvordan  man så gør denne erfaring praksisnær, så den kan omsættes til f.eks. brugbare værktøjer. Morten Kabel, Teknik og Miljø Borgmester i Københavns kommune, sagde til en af debatterne om sunde bygninger, at han vil ønske at man havde nogle beregningsmodeller, der kunne bruges i kommunen, til at indregne de forskellige andre parameter end f.eks. en direkte energibesparelse i et udbud for f.eks. en skolerenovering.

Det bliver spændende at se, hvor branchen er på vej hen, men jeg synes i flere tilfælde at vi allerede prøver i InnoBYG sammen med virksomhederne og vidensinstitutionerne, at undersøge og udvikle igennem vores forskellige udviklingsprojekter - og vi skal nok fortælle om det, når der kommer noget nyt.

God sommer,

Netværksleder Kasper Lynge Jensen


Kommentarer