Gæsteblog

Gæsteblog: Affald som arkitektonisk ressource

Af gæsteblogger Helle Lorenzen, kommunikatør, Fischer Gardiner, e-mail: hl@fischergroup.dk, T: +45 70 15 40 55  |  M: +45 20 51 48 54


Foto og billedtekst: Lendager Group står bag design, produktion og implementering af upcyclede byggematerialer i Copenhagen Towers. Her er det træpaneler, som dækker hele kernen i byggeriet. Panelerne blev skabt af 60 km. vinduesrammer fra 80’erne og 90’erne og helt uden giftstoffer

Denne artikel bygger på et oplæg holdt af arkitekt MAA Anders Lendager, stifter og partner, Lendager Group, på Building Green messen den 29. marts 2017 i Aarhus og er skrevet af Fischers kommunikatør og journalist.

Genbrug og upcycling af materialer er en bedre investering og skaber bedre arkitektur. Lendager Group bruger affald som en konkurrencedygtig ressource og tror på, at deres agenda kan være med til at påvirke byggebranchen og dens investorer.

En verden uden ressourcemangel. En verden, hvor vores handlinger ikke påvirker omgivelserne på negativ vis. En verden, hvor affald ikke eksisterer.

Det kan være vanskeligt at forestille sig ovenstående. Ikke desto mindre er det de visioner, der gennemsyrer alle de projekter, som Lendager Group er involveret i. Arkitektvirksomheden, som på to år er vokset fra fem til 40 medarbejdere, har specialiseret sig i at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og virksomheder.

Lendager Group består, udover virksomhederne Strategi og Arkitektur, også af produktionsenheden UP (Upcycling Products).

”Det er usædvanligt, at en arkitektvirksomhed producerer materialer, men vi må lægge hånden på kogepladen og være med i hele værdikæden. Det er nødvendigt for at være med til at skabe den bæredygtige omstilling, og vi bruger ofte materialiteten som driver for vores projekter,” fortæller arkitekt MAA Anders Lendager, stifter og partner.

Upcyclede materialer skaber bedre arkitektur
Lendager Group har erkendt, at den gængse forretningsmodel inden for arkitektur og byggeri ikke er egnet til at skabe et bæredygtigt byggeri, der kan pege fremad:

”For os er økonomi, bæredygtighed og vækst hinandens forudsætninger, og ikke modsætninger, som det ellers ofte stilles op. Men vi tror ikke på, at reel bæredygtighed koster flere penge. Vi må forstå markedsvilkårene og agere indenfor dem, og vi arbejder med en kostneutral bæredygtighed, så vi altid kan benchmarke op mod den økonomi, vi har at bygge for.”

Som arkitektvirksomhed er en af grundstenene for Lendager Group innovation. Men innovation skaber forbrug, som skaber vækst, som skaber affald – endnu mere affald. Det affald skal genbruges og forvandles til en værdiskabende ressource.

”Vi ser de globale udfordringer som et mega potentiale for en ny udvikling, en drivkraft som små projekter som vores, der kan medvirke til at skalere en agenda for en global CO2-reduktion. Vi går ikke på kompromis med hverken pris, æstetik eller funktionalitet, når vi bruger affald som en konkurrencedygtig ressource, og vi tror på, at vores agenda kan være med til at påvirke byggebranchen og dens investorer. Vi tror på, at genbrug og upcycling er en bedre investering, end produktion af nye materialer, og at det skaber en generøs arkitektur.”

Den første bygning af genbrugsbeton
Hvad nu hvis man kunne lave beton af beton? Udover vand er beton den mest brugte ressource i verden. CO2 udledningen fra produktion af beton udgør 6 procent af verdens samlede udledning. Men innovationen inden for beton er stærkt begrænset. Selv om det er et simpelt materiale, er der gjort forbavsende lidt for at udvikle bæredygtigt beton, mener Anders Lendager.

”Prøv at tænke på, at Kina fra 2011 til 2013 brugte lige så meget beton, som USA gjorde i hele det 20. århundrede. Så hvorfor ikke lave en cirkulær byggeplads, hvor det beton, der nedbrydes på stedet, bliver brugt til at skabe den nye bygning? I dag bruger man udelukkende den nedbrudte beton til genopfyldning af veje, og betonbranchen mener dermed, at alt er godt. Men er det reel bæredygtighed at smide 96 procent af det CO2 tunge materiale i jorden som vejfyld?”

Med lagerbygningen, Pelican Self Storage, 2 km fra Københavns Rådhusplads udfordrer Lendager Group standardproceduren ved at genanvende de 3.000 tons beton fra de eksisterende bygninger på stedet til en ny beton. Der er i dag regulativer, som ikke tillader upcycling af beton, derfor er Pelikan-bygningen et pionerprojekt, som har modtaget støtte fra Miljøministeriet til at udvikle en anvendelig genbrugsbeton.

”Det upcyclede beton kan nøjagtig det samme som den oprindelige beton, og det er lykkedes os at bruge 97 procent af det knuste beton der var på stedet. Det betyder en CO2 besparelse på 15 til 20 procent samtidig med, at det er lykkedes at opføre bygningen fuldstændig kostneutral.”

Facademoduler af gamle mursten
En anden materialeudfordring er mursten fra 60’erne og 70’erne. Bygninger fra den tid er muret op med cementmørtel og kan ikke skilles ad. Derfor bliver disse mursten bare knust i dag. Men kunne man se de tomme huse – i Danmark er der 60.000 af dem – som materialedepoter i stedet for?

”Den tanke præsenterede vi for vores bygherre, som skulle opføre nye boliger i Ørestaden. I første omgang mente han, at det var lidt for skørt, men så lavede vi en mock up, som viste, hvordan vi kunne opskære facader fra 300 efterladte huse og montere dem i stålrammer og på den måde bruge dem som facademoduler i den nye bebyggelse,” siger Anders Lendager.

Således bliver Ressourcerækkerne i Ørestaden Danmarks første boligområder, der er opført af mur fra gamle huse. Derudover består byggematerialerne også af genbrugsbeton, genbrugstræ samt nogle lettere ridsede messingplader, som er brugt på altanerne.

Genanvendelsen af de mange materialer har givet en besparelse på 80 procent CO2 i forhold til tilsvarende bygninger opført udelukkende af nye byggematerialer. 

Grimt materiale bliver værdifuldt
Da kontorkomplekset Copenhagen Towers skulle opføres i København, blev Lendager Group involveret i design, produktion og implementering af upcyclede byggematerialer. Træ, plastik, gummidæk og tekstil fandt ny anvendelse i træpaneler, akustiklofter, gulve og vinduesinddækninger.

Træpanelerne, som dækker hele kernen i byggeriet, blev skabt af 60 km. vinduesrammer fra 80’erne og 90’erne. Der er ingen giftstoffer i dem, kun kernetræ – de er grimme og derfor billige, grænsende til gratis. ”Vi tog altså et grimt materiale og forædlede det og gjorde det noget værd,” bemærker Anders Lendager.

Bølgede og dekorative akustiklofter blev designet på grundlag af 25.000 plastflasker, gamle bildæk fik nyt liv i gummigulve og udtjente sejl fra American Cup erstattede lamineret glas i vinduesinddækningerne.

”Alt i alt brugte vi en tredjedel af den energi, som vi skulle have brugt til produktion af nye materialer, og vi skabte 28 arbejdspladser i de otte måneder, projektet varede.”

Bæredygtighed er et samspil af mange aspekter
Når Lendager Group designer nye bygninger stopper bæredygtigheden ikke ved upcycling og genanvendelse af byggematerialer. Uanset om et projekt udføres af en eller flere af de tre tilknyttede virksomheder er tilgangen til bæredygtighed altid holistisk.

”I hvert projekt ser vi på sammenhængen og samspillet mellem ressourcer, materialer, mennesker, omgivelser og diversitet. Det gør vi, fordi vi tror på, at boliger, byrum og byer kan skabe sundhed og øget livskvalitet samtidig med, at vi er med til at afhjælpe klimaforandringerne.”

 

Om gæstebloggeren Helle Lorenzen
Helle Lorenzen har mange års erfaring i at formidle komplekse problemstillinger, herunder bæredygtighed og begrebets mange aspekter i et holistisk perspektiv. 

Helle Lorenzen er kommunikatør og journalist (DJ) hos Fischer Group, som omfatter en række selskaber, der producerer og leverer alle typer af solafskærmning. Udover at være en professionel partner for byggebranchen, formidler koncernen også viden om emner relateret til bæredygtigt byggeri, som samarbejdspartnerne enten kan bruge konkret eller lade sig inspirere af.