Blogpost

Gæsteblog: Droner i byggeriet og meget mere….

Bloggen er skrevet af Kasper Lynge, medlem af InnoBYGs styregruppe og projektleder for et nyt tematiseret spireprojekt om droner i byggeriet. Bloggen er nummer 1 ud af 3 i en blogserie af Kasper.


Ingeniørhøjskolen på Aarhus Universitet er fra september 2017 indtrådt i InnoBYGs styregruppe. Det er vi rigtig glade for på mange måder. En af de nye muligheder det giver os er at få lov til at gæste-blogge på InnoBYGs blog – så det skal da prøves, så får vi nemlig muligheden for på en mindre formel måde at fortælle lidt om hvad vi render rundt og laver blandt andet i samarbejde med InnoBYG. Bloggen er tiltænkt som en lille intro til os, men også de tanker jeg personlig har gået med i forhold til innovation i byggebranchen, samt hvordan jeg gerne ser os hjælpe til, at vi sammen driver byggebranchen i en positiv retning i forhold til vækst, miljø og menneskerne i branchen.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Grundlæggende uddanner vi fremtidens ingeniører – det gør vi indenfor fire områder: Maskinteknik, Byggeri og Anlæg (herunder også miljø), Kemi & Bioteknologi samt Elektronik & Computerteknologi. Hvorfor jeg her nævner andre retninger end byggeri kommer jeg tilbage til.

Vi uddanner diplomingeniører – det vil sige ingeniører som hele tiden holder deres teoretiske viden op mod den praktiske verden. Det gør, at vi hele tiden skal være i kontakt med brancherne og virksomhederne for at sikre os, at det vores studerende lærer også er brugbart dag 1 de træder ud af døren fra Navitas (bygningen vi bor i på Aarhus havn). Størstedelen af vores studerende vælger at gå i arbejde efter 3½ år (ca. 70%) – og arbejdsløsheden er voldsom lav for tiden (< 5%). Resten læser som oftest videre til civilingeniør. Et væsentlig element (og helt essentielt hvis du spørger mig) i uddannelsen er, at de studerende har et halvt års praktik. Her er de ude hos en virksomhed – og laver helt regulære opgaver. De studerende kommer tilbage til skolen ½ meter højere og har en rigtig god forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen. Den praktiske undervisning og selve praktikken gør, at vi plejer at sige, at vi uddanner ingeniører med ”erfaring”.

I forhold til byggeriet er vi en af landets største ingeniøruddannelser. Vi har ca. 800 bygningsingeniørstuderende og har i år igen fyldt vores pladser ud og endda øget vores optag. Hertil skal tillægges de studerende, som går på civilingeniøruddannelsen. 

Diplomingeniør og innovation
At uddanne fremtidens ingeniører medfører også et vist ansvar, fordi vi ikke bare skal sikre os at de studerende kommer ud med kompetencer som virksomheder kan bruge uden for megen oplæring, men vi skal også se fremad. Og det er her et innovationsnetværk som InnoBYG kommer ind i billedet. Innovation sker i grænseområdet mellem viden og virkelighed (måske lidt hårdt sat op, som om det er to modpoler – men det lyder godt og skal forstås som den hverdag langt de fleste virksomheder arbejder i til daglig). Og som en uddannelsesinstitution, der uddanner diplomingeniører, placerer vi os netop i det grænseområde. Vi laver ikke nødvendigvis grundforskning, hvor der ofte kan gå flere år før viden bliver kommercialiseret og anvendeliggøres af virksomhederne (og det gælder især SMV’erne).  For os er den anvendelsesorienterede udvikling vigtigere, og at vi skal ”forstå” og arbejde op mod den hverdag som virksomhederne befinder sig i. Vi skal simpelthen tale ”samme sprog”.

I næste blog vil jeg prøve at reflektere lidt over begrebet innovation i forhold til byggeriet. Se næste blog