Gæsteblog

Gæsteblog: En verden i forandring

Artiklen er udformet af MMA Niels Østergaard, indehaver af arkitektvirksomheden Pro-Visual med base i København.

Vores klode er i konstant forandring, både på godt og ondt. Mange årtiers industrielle gennembrud har ledt til globale problemer, når det drejer sig om især miljøbelastning. Klimaforandringer og global opvarmning er for alvor kommet i søgelyset de seneste år, og det har umiddelbart været svært at finde de rigtige løsninger på disse verdensomfattende problemer. Hvad skal der til for at fremtidssikre både planetens og befolkningens velbefindende? En foranstaltning, som kan gøre en forskel på global plan, er at fremtidssikre byggeprojekter.

Fremtidens byggeri kræver et fokus på bestemte værdier med specielt henblik på innovation og energieffektivitet. Dansk byggeri har altid været kvalitets præget, og det er derfor også nødvendigt at vedligeholde denne kvalitet på fremtidens byggemarked.

Miljømæssig kvalitet
For at der kan opnås miljømæssig kvalitet i byggeriet, skal der foretages en række overvejelser. Såvel produktion som afskaffelse af byggematerialer påvirker miljøet, og derfor er det vigtigt at mindske udledningen af skadelige stoffer. Hertil kan planlægning vedrørende genbrug af byggeaffald være med til at mindske den samlede miljøbelastning. Fornuftig anvendelse af materialer medvirker desuden til et velbevaret grundareal for byggeriet, som gør plads til en forbedring af miljøforhold, samt tillader bevaring af biodiversiteten. Foruden grunden og materialerne, er det også nødvendigt at mindske energiforbruget i driften, eftersom dette udgør en betydelig del af miljøbelastningen. Miljømæssig kvalitet kan opnås ved et fokus på at påvirke byggeriets omkringliggende miljø så lidt som muligt, samtidig med at der anvendes kvalitetsmaterialer og udledning af skadelige stoffer formindskes.

Social kvalitet
Den anden dimension af bæredygtigt byggeri findes i form af social kvalitet, der omhandler skabelsen af sikre rammer for mennesker, der befinder sig i og omkring byggeriet. Her drejer det sig især om det at skabe et godt indeklima samt skabe komfort for de mennesker, der kommer til at benytte sig at bygningen. Områder, der bør være særlig fokus på, er støjniveauer, temperatur og luftkvalitet, når det drejer sig om et godt indeklima. Byggeriet skal foruden foretages med særlig henblik på god arkitektur og funktionalitet med plads til udendørsfaciliteter og et godt lokalt miljø. Gode udendørsfaciliteter kan øge menneskers sundhed og trivsel i det daglige liv og leder til en meget højere brugertilfredshed. Hertil kan byggeriet foretages på baggrund af overvejelser vedrørende placeringen af bygningen, i forhold til bæredygtig transport, samt særlige faciliteter. Social kvalitet opnås ved at fokusere på menneskets trivsel og tilfredshed, både når det drejer sig om brugere og lokalbefolkning.

Økonomisk kvalitet
Den økonomiske kvalitet i det bæredygtige byggeri forudsætter, at der allerede er planer vedrørende miljøet og anvendelsen af fornuftige byggematerialer. Anvendelsen af kvalitetsmaterialer vil medføre færre fremtidige omkostninger, når det drejer sig om renovering og drift. For at være i stand til at få et overblik over fordelene ved at anvende kvalitetsmaterialer, er det given at foretage en udregning af den samlede økonomi for byggeriet; herunder drift, vedligeholdelse samt opførelse. Værdien af byggeriet kan desuden forøges ved at planlægge alternative anvendelser af bygningen allerede i planlægningsfasen. Ved at foretage en samlet planlægning af økonomien kan der også findes en række økonomiske fordele til det bæredygtige byggeri på længere sigt i form af besparelser på eventuelle reparationer eller renoveringer. Økonomisk kvalitet handler derfor ikke om at have et kortsigtet tilgang til byggeriet, men derimod at udvide perspektivet for byggeriet, men samtidig også holde en god balance mellem kvalitet og investering.

Disse tre dimensioner for bæredygtigt byggeri danner et godt fundament for overvejelser for fremtidige byggeprojekter. Et kvalitetsbyggeri med udgangspunkt i overvejelser omkring bæredygtighed kan lede til en god langtidsinvestering, tilfredse brugere samt god miljøvenlighed. Vores verden er i forandring og det er vigtigt at foretage de handlinger, der skal til for at bevare klimaet og fremtidssikre ikke blot det næste byggeprojekt, men også menneskers vilkår globalt.