Blogpost

Gæsteblog: Innovation i byggeriet

Bloggen er skrevet af Kasper Lynge, medlem af InnoBYGs styregruppe og projektleder for et nyt tematiseret spireprojekt om droner i byggeriet. Bloggen er nummer 2 ud af 3 i en blogserie af Kasper.


Innovation og Byggeriet
Hvordan sker innovation i byggeriet i dag? Der er mange forskellige virkemidler til innovation i byggeriet. Generelt tror jeg den største innovation sker ude i virksomhederne selv. Her findes mange udviklingsorienterede personer – som kaster en bold op, andre griber den evt. og tager den videre. De virksomheder der virkelig rykker, har innovation i deres virksomheds DNA. (Det er der lavet mange undersøgelser om – jeg vil gerne anbefale bogen: ”The Innovators DNA – Mastering the five skills of disrubtive innovators” skrevet af Clayton Christensen (faderen til begrebet disrubtion), Hal B. Gregersen og Jeffery Dyer). Engang imellem har virksomhederne brug for noget hjælp og søger derfor hen mod rådgivning (herunder afprøvning, test, dokumentation osv.)– enten fra private aktører, GTS’er, universiteter eller andre videninstitutioner. Men der er også mange virksomheder, især i byggeranchen, som givetvis har en god idé eller en udfordring der skal løses (ala ”det kunne da være meget rart hvis….”), men det ender med, at hverdagen indhenter dem og idéen aldrig rigtig kommer op at flyve fordi ”de kompetencer har jeg slet ikke”.

Til at hjælpe virksomheder videre, som ikke nødvendigvis selv har kapital til at betale sig ud af det, hvilket nok er størstedelen af danske virksomheder i byggebranchen – så findes der forskellige ”funding” muligheder. InnoBYG har f.eks. nogle projektmidler (Spireprojekter mm.) Men der findes også andre statslige midler som Innovationsfondens InnoBooster program, Energistyrelsens demonstrationsprogram (EUDP), Miljøstyrelsens demonstrationsprogram (MUDP), Regionalfonds programmer osv. Det kan være relativt komplekst at søge disse ordninger (nogle er dog lettere end andre) så ofte vil en virksomhed skulle have hjælp af andre (ofte en videninstitution, der har erfaring med at ansøge midler).

En anden udfordring som især har relevans i byggeriet er, at byggeriet er relativt fragmenteret og med små enheder i værdikæden. Der er ofte mange forskellige partnere involveret, så en ”god idé” i byggeriet kan kræve, at flere forskellige partnere kan se fidusen. Det kan vanskeliggøre implementeringen.
Er vi så dårlige til lave innovation i byggeriet? Nej det tror jeg egentlig ikke. Lysten er der. De gode idéer findes i de mange hoveder, der hver dag arbejder i byggebranchen og især hos de mange praktiker, der står med udfordringerne, hver dag. Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Så der hvor der virkelig var et behov – der udviklede byggeriet sig også. F.eks. i 50’erne og 60’erne da behovet for mange boliger opstod – da skete der en industrialisering af byggeriet (ikke nødvendigvis til det bedre, vi kæmper i hvert tilfælde med den type byggeri i dag).

Så er der et behov i dag for at være innovative? Måske ikke et kniven på struben-agtigt behov. Men der er nok nogle muligheder i dag som ikke har været der før. Hvis vi skal vækste (det argumentet er der jo altid) skal vi udvikle os. Byggeriets produktivitet er ikke steget igennem mange år. Kan det fortsætte? Måske? Ellers sker det som måske er sket i andre brancher – det berømte begreb ”disruption”. Det kan også være, at behovet ændrer sig – bygherre vil ikke købe andet end et bæredygtigt, cirkulært og jeg skal komme efter dig byggeri. Så skal der andre løsninger på bordet! Lovgivning har også været en innovationsdriver i byggeriet. Lavenergikravene har faktisk medført nye og mere energieffektive løsninger i byggeriet. Men der kan også lige pludselig komme andre aktører på markedet, som vi ellers ikke har set før i byggeriet. For vi skal ikke undervurdere mængden af kapital der er afsat i byggeriet og de penge er interessante for mange andre. Og hvad kan være med til at drive denne potentielle ”disruption”?

Teknologi og Byggeriet
Teknologisk udvikling er den klassiske årsag til, at tingene lige pludselig kan lade sig gøre på en anderledes mere effektiv måde. I byggeriet er der de seneste år sket en stor teknologiudvikling i forhold til værktøj, maskiner og 3D modellering. Vi er bragende på vej ind i periode, hvor der sker en rivende udvikling omkring sensorer og dataopsamling i vores bygninger – men der, hvor byggeriet stadigvæk er væsentligt bagud i forhold til f.eks. industrien og faktisk også andre sektorer som f.eks. landbruget, er automationsdelen. Der findes ikke mange autonome enheder i byggeriet. Og der er et stort behov for at udvikle denne del af byggeriet. Derfor støtter vi også op om initiativet Build 4.0 – udsprunget af InnoBYG. Jeg tror der ligger utrolig mange muligheder i at tænke teknologi-delen lidt længere end en ny maskine, der kan gøre livet lettere og hurtigere for den enkelte håndværker. Vi skal have maskiner til at arbejde ved siden af håndværkerne. Vi skal have computeren til at gøre nogle ting som ingeniørerne før sad og gjorde. Vi skal lære af fejlene før vi udfører det ved at arbejde byggeprocessen igennem, f.eks. ved hjælp af digitale tvillinger og virtual reality. Og det interessante i den forbindelse er, at det kan vi ikke gøre alene i byggebranchen. Vi har brug for hjælp! Se næste blog