Blogpost

Gæsteblog: Tværfaglighed og byggeriet

Bloggen er skrevet af Kasper Lynge, medlem af InnoBYGs styregruppe og projektleder for et nyt tematiseret spireprojekt om droner i byggeriet. Bloggen er nummer 3 ud af 3 i en blogserie af Kasper.


Og nu kommer jeg tilbage de fire retninger på Ingeniørhøjskolen i Aarhus (som beskrevet i det første indlæg). Og ikke at det er unikt at der findes flere fagligheder under samme tag – andre steder hedder det måske divisioner, datterselskaber, forretningsområder mm. Men det som jeg nyder i uddannelsessektoren er det agile læringshungrende umiddelbare miljø, som findes, når man har med studerende at gøre og det, at der ikke er kommercielle interesser direkte involveret. Det åbner op for nogle interessante samarbejder, hvor nærmest kun mangel på det personlige kendskab er den begrænsende faktor. Fagligheden og læringsmål i disse samarbejder må dog aldrig gås på kompromis med.


Konkret gik der ikke lang tid efter jeg var startet som udviklingschef på Ingeniørhøjskolen, før jeg hørte om X-lab på Navitas. X-lab er det sted, hvor primært maskinteknik-ingeniørerne holder til. Et ord som Megatronics hørte jeg igen og igen. Robotter, droner og VR/AR var teknologier, der blev arbejdet flittigt med af maskiningeniørerne. Big data, IoT og sensorer var noget Computerteknologi arbejdede med. Altså teknologier, der kan være med til at flytte og udvikle byggebranchen. Det næste naturlige skridt var jo at gøre opmærksom på byggebranchens mange potentielle udfordringer.

Jeg tror på at tværfagligheden er den åbenlyse vej at gå for at udvikle branchen. Derfor er det vigtigt, at innovationsnetværk som InnoBYG og Innovationsnetværket for Robotteknologi RoboCluster slår pjalterne sammen og samarbejder om projekter. Her kan jeg pege på et par interessante aktiviteter (link til rapport om robotter i byggeriet, værdikædereaktion, Inno-Drone). Men det er ikke maskiningeniørerne med deres megatronics der bare kan sætte sig ned og bygge robotter til byggeriet – og det er heller ikke bygningsingeniører, der kan lære at bygge robotter på en weekend. Det er begge fagområder samtidig – hvor forståelsen og respekten for de respektive fagligheder er essentiel. Og den proces bør støttes i at blive faciliteret fra alle byggeriets parter.
Hos os er vi bare lige begyndt. Af nogle konkrete ting som vi har gang i kan jeg nævne:

  • Et afgangsprojekt i som omhandler proto-type bygningen af ”swam” robotter (flere robotter der kan snakke sammen) der kan lægge fliser. Dette projekt laves i samarbejde med en murer/tømrer virksomhed.
  • Vi har lige hyret en Navitas pilot ind, som er en studerende som skal være tilknyttet et Virtual Reality laboratorium (vi kalder det Holo-deck). Denne studerende skal hjælpe andre bygningsingeniør studerende og bygningsingeniør-undervisere med at komme fra f.eks. en 3D revit model til VR.
  • Vi har lige afholdt et afdelingsmøde med alle undervisere på bygningsretningen, så de kan inspireres i at se mulighederne med brug af VR i undervisningen.
  • Vi har ansøgt og fået bevilliget et projekt som omhandler et kortlægningsprojekt omkring brugen af droner i den danske byggebranche. Dette projekt er udbudt af InnoBYG (som en del af det større Inno-Drone projekt) og laves i samarbejde med nogle virksomheder og Teknologisk Institut (mere om det senere), men ikke mindst i samarbejde med maskiningeniørerne (for de kan bygge droner!).


Og dette er bare lige starten. Jeg er imponeret over, hvad en studerende kan bygge og den lyst de unge har til at udfordre gængs praksis. De er så absolut teknologi-ready. Og når de kommer ud i deres første arbejde med den lyst og teknologi-parathed, har de en fordel i forhold til deres ældre kollegaer. De kan netop være med til at innovere og udvikle virksomhederne indefra. Og som uddannelsesinstitution er det vores absolutte vigtigste ansvar – at sikre, at vi hele tiden tilbyder erhvervslivet de mest kompetente og faglige dygtige dimittender. Så hjælp os endelig gerne med det! For på den måde tror jeg helt sikkert, at vi får flyttet byggebranchen i en positiv retning og vi dermed kan være til at løse ikke bare det enkelte byggeris udfordringer, men også de store samfundsmæssige udfordringer.