Gæsteblog

  • 13. december 2018

Gæsteblog: Ingen cirkulær økonomi hvis ikke teknologien følger med

Baggrund for bloggen
2018 har budt på mange spændende projekter, resultater og debatter om cirkulær økonomi i byggeriet. Denne blog er udarbejdet på baggrund af en paneldebat arrangeret af InnoBYG om cirkulær omstilling som god forretning, som Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent ved Teknologisk Institut deltog i på Building Green d. 31. oktober 2018 sammen med Jens Breinholt, projektdirektør, Pension Danmark, Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC, Mads Røge, CSR & miljø chef, Komproment, Anders Sørensen, forretningsudvikler, Enemærke & Petersen og Anke Oberender, centerleder, VHGB.


Ingen cirkulær økonomi hvis ikke teknologien følger med

Byggeriet er midt i en omstillingsproces og sætter mere og mere fokus på affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, både fra nybyggeri og fra renoveringer og nedrivninger. Affald er ikke længere bare affald, men er blevet en ressource, som kan anvendes på mange forskellige måder, men det kræver viden, omtanke og ikke mindst teknologiudvikling.

Cirkulær økonomi i byggeriet handler i bund og grund om, at vi genbruger og genanvender vores ressourcer i så stort et omfang, at der ikke er behov for at trække på jomfruelige ressourcer, når vi bygger. Omstillingen til cirkulær økonomi skal ske med fokus på at bibeholde kvaliteten i byggeriet og økonomi, kvalitet og miljø skal gå hånd i hånd. Det er i høj grad markedsvilkår, miljømæssig fornuft og de teknologiske muligheder, der er afgørende.

Branchen er på vej mod ressourcebevidsthed
De store bygherrer er byggeriets største kunder, og deres krav og forventninger er en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi er en væsentlig del af det bæredygtige byggeri, og netop bæredygtighedsordninger som DGNB kan være med til at skubbe den cirkulære omstilling frem.

Men hvis cirkulær økonomi skal lykkes, kræver det opbakning for hele branchen. Hver anden virksomhed i bygge- og anlægsbranchen er parat til cirkulær økonomi, og hver 5. bygge- og anlægsvirksomhed forventer at bruge mere end 50% genanvendte materialer inden for 4-5 år[1], viser en undersøgelse fra Teknologisk Institut. Men dokumentation af kvalitet af genanvendelsen er fortsat en central udfordring, ligesom at det ofte opleves, at genanvendelse er en dyr løsning.

Nøglen ligger i teknologiske muligheder
Eksisterende bygninger rummer et stort ressourcepotentiale, som kan udnyttes når de skal renoveres eller rives ned. Dette skal ske under anvendelse af effektive miljøsanerings- og nedtagningsteknologier, der kan sikre materialer af høj miljø- og teknisk kvalitet, og her er det vigtigt at bringe den digitale udvikling inden for byggeriet i spil.

Vores 5 bud på at nå en succesfuld cirkulær omstilling i bygge- og anlægssektoren er:

  • Byg videre på de aktiviteter og initiativer, der allerede er i gang.
  • Ret fokus på optimering og videreudvikling af teknologier til selektiv nedrivning.
  • Tænk livscyklusperspektivet ind og tilvejebring data og viden om materialernes livscyklus.
  • Husk dokumentation for kvalitet og renhed i det cirkulære byggeri.
  • Opkvalificér branchen, fx via uddannelse og certificering.

 

[1] I analysen ’Cirkulær økonomi sætter dagsorden i fremtidens byggeri” har TI i foråret 2018 interviewet 359 virksomheder om cirkulær økonomi i byggeriet ”. Analysen er repræsentativ for danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med 15-1.000 ansatte.