Udviklingsprojekter

- En oversigt over alle vores udviklingsprojekter


Aktivering af bygningers konstruktion

Projektet har til formål at samle virksomheder med state-of-the-art viden og interesse inden for udvikling, optimering og demonstration af tunge byggematerialers muligheder for at reducere energiforbr…

Projektbeskrivelse: Aktivering af bygningers konstruktion

Seneste blogindlæg: Projektresultater i hus Blog # 3


Anvendelse og håndtering af ressourcer

Projektet handler om anvendelse og håndtering af ressourcer og affald i byggeriet. Der sættes fokus på, at alle byggeriets parter i større grad, end nu, tænker bæredygtighed og cirkulær økonomi allere…

Projektbeskrivelse: Anvendelse og håndtering af ressourcer

Seneste blogindlæg: Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 5 - sidste del


Branchevejledning i LCA

I dette projekt udarbejder vi en branchevejledning som de enkelte parter i byggeriets værdikæde kan henvise til, så der ud over krav og vejledning i de eksisterende standarder sikres et konsistent ber…

Projektbeskrivelse: Branchevejledning i LCA

Seneste blogindlæg: Resultater klar fra projektet


Brand og byggematerialer

Udviklingsprojektet opbygger og formidler viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber (fx komposit, plast, skummaterialer eller organiske materialer) kan anvendes uden at tils…

Projektbeskrivelse: Brand og byggematerialer

Seneste blogindlæg: Rapporter fra brandprøvninger


Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektet vil illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.

Projektbeskrivelse: Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Seneste blogindlæg: Tre korte film fra facadebrandtests


Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)

This project aims at promoting communication between construction and high-tech industries to bridge an existing knowledge gap hindering the uptake of IoT and 3D printing by the construction industry …

Projektbeskrivelse: Bridging the gap between construction, IoT, and 3D printing (HT2C)


Building Green Connections

Projektet giver danske SMV'er, med lyst til at skabe netværk i forbindelse med udviklingsprojekter eller videndeling, mulighed for at etablere kontakter med relevante virksomheder eller videninstituti…

Projektbeskrivelse: Building Green Connections

Seneste blogindlæg: Netværk åbner døre i udlandet


Bygherrens værdier ifm. energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Dette projekt vil bringe byggeriets aktører sammen, med det formål at få udviklet samarbejdsmodeller og paradigmer, som kan sikre, at alle relevante aspekter inddrages og, at der kan skabes en fælles …

Projektbeskrivelse: Bygherrens værdier

Seneste blogindlæg: Inspirationsfolder om udbud af bæredygtigt byggeri


Bæredygtig energirenovering 1.0.

Projektet Bæredygtig energirenovering udgøres af 6 delprojekter: 1. Inspirationskataloget, som er opdelt i 2 faser hvor SBi er projektleder. 2. Projektet om muret byggeri, som er naturligt fora…

Projektbeskrivelse: Bæredygtig energirenovering

Seneste blogindlæg: Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste


Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer

Det overordnede formål med dette projekt er at lægge fundamentet til et paradigmeskift i den danske byggebranche mod et bæredygtigt og innovativt byggeri, gennem opbygning, beskrivelse og spredning af…

Projektbeskrivelse: Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer

Seneste blogindlæg: 10 cases om bæredygtige forretningsmodeller


Den bæredygtige byggeplads

Samlet set vil projektet sætte dagsordenen for en ændring af, hvordan byggepladser etableres og drives i fremtiden.

Projektbeskrivelse: Den bæredygtige byggeplads

Seneste blogindlæg: Bæredygtighed via udbudskrav


Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Formålet med projektet var dels at forbedre den eksisterende dokumentation omkring NVVK-konceptet, men også samtidig at give mulighed for at udfolde konceptets potentiale på forskellige bygningstyper …

Projektbeskrivelse: Det bæredygtige potentiale ved NVVK

Seneste blogindlæg: De første projektresultater!


DynSIOK

Formålet med spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" var, at bestemme potentialet af DynSIOK samt styrke dokumentationsgrundlaget overfor potentielle kund…

Projektbeskrivelse: DynSIOK

Seneste blogindlæg: TRNSYS


Eco-Construct

EU is in transition toward a circular resource economy. Our project aims to elucidate how sustainable building and building materials contributes in such a transition.

Projektbeskrivelse: Eco-Construct

Seneste blogindlæg: Vellykket netværksaktivitet


Fleretagers træhuse i Danmark

Der er formentlig flere årsager til, at byggeriet af fleretagers træhuse ikke har slået igennem i Danmark. Formålet med projektet er således, at få afdækket disse barrierer. Det kan være såvel teknisk…

Projektbeskrivelse: Fleretagers træhuse i Danmark

Seneste blogindlæg: Notater fra projektet klar


Fortættet byggeri med lette materialer

Projektet - Fortættet byggeri med lette materialer - arbejder ud fra det udgangspunkt, at der vil være miljømæssige fordele ved at anvende præfabrikerede byggesystemer af træ til fortætning, da præfab…

Projektbeskrivelse: Fortættet byggeri med lette materialer

Seneste blogindlæg: Slutrapport og nyt katalog


Grøn omstilling gennem deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særlig…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Bæredygtig Business


LCC i hverdagen

Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCCbyg – Et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse a…

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Projektet ”LCC i hverdagen” er nu afsluttet


Materialepas

Projektets mål er at øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug og genanvendelse heraf, ved at udvikle et koncept for et "materialepas."

Projektbeskrivelse: Materialepas

Seneste blogindlæg: Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer


Mikroprojektering

I dette projekt, beskæftiger vi os med, hvad vi har valgt at kalde "Mikroprojektering". Det betyder, at vi vil arbejde i det område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke udføres nogen form for formel …

Projektbeskrivelse: Mikroprojektering

Seneste blogindlæg: Projektet er afsluttet og resultaterne klar


Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Projektet skal undersøge effektivitet af radonsug med naturligt aftræk set i forhold til variationen hen over året, dvs. forholdene i overgangssæson og sommer følges, for derved at undersøge om der er…

Projektbeskrivelse: Naturlig dreven radonsikringseffektivitet året rundt

Seneste blogindlæg: Slutrapport og presseomtale


Pilotprojekt ICDK

Formålet med aktiviteten er at undersøge muligheder for at danne et holdbart konsortium der kan leverer bæredygtigt byggeri fra Danmark til USA. Dette vil gavne miljøet samt væksten. Pilotprojektet ud…

Projektbeskrivelse: ICDK


Superdrænende betonbelægninger

Projektets formål er at afdække muligheden for at etablere permeable in-situ støbte betonbelægninger, der er holdbare under danske klimaforhold. Trods gode erfaringer i udlandet, er in-situ støbte …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Afslutning af projektet og offentliggørelse af resultater


Totalværdi og indeklima

Projektet sætter fokus på udvikling af begrebet totalværdi inden for byggeriet - primært med henblik på at udvikle koncepter som muliggør at trivsel som følge af et godt indeklima (herunder sygefravær…

Projektbeskrivelse: Totalværdi og indeklima

Seneste blogindlæg: Projektet afsluttet - se alle resultater her


Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renoveri…

Projektbeskrivelse: Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Seneste blogindlæg: Projektresultater


Udvikling af installationspakke

Projektets formål er at udvikle og demonstrere en installationspakke, der både kan anvendes i nybyggeri og eksisterende byggeri. Installationspakken er en unit, der kan levere varme, varmt brugsvand, …

Projektbeskrivelse: Udvikling af installationspakke

Seneste blogindlæg: Find det rigtige ventilationsaggregat til renovering og nybyg


Værdikædereaktion

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder …

Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse

Seneste blogindlæg: Lancering af ny rapport og guide til robotudvikling