Projektresultater i hus Blog #1

Projektresultater i hus Blog #1

Vi har haft travlt i vores InnoBYG udviklingsprojekt "Aktivering af bygningers konstruktion", siden opstart af projektet. I den tid der er gået har vi fået flere spændende resultater ind, både i udviklingsprojektet, og i de aktiviteter som er udsprunget af projektet.

I vores næste 3 blogs i projektet kan du læse om resultaterne - dette er den første af de 3 blogs.

Måske farvel til luftforurening
En del af vores InnoBYG bevilling gik på, at initiere et dansk ledet EU forsknings- og udviklingsprojekt med et totalt budget på mindst 25 mio. DKK.

I 2011 samlede vi et europæisk konsortium med interesse for at arbejde med aktivering af tunge byggematerialer, herunder termisk lagring og fotokatalytiske overflader. Konsortiets arbejde mundede ud i en projektansøgning, der blev bevilliget gennem EU's 7. rammeprogram og i januar 2012 blev projektet Light2CAT så bevilliget.

Projektet er i fuld gang og har deltagelse af 12 europæiske partnere og et samlet budget på 45 millioner kr. Hovedformålet med projektet er at udvikle lysfølsomme materialer, der kan iblandes cementbaserede materialer.

Med den teknologi vil det blive muligt at opføre bygninger, der er i stand til at reducere luftforurening både indendørs og udendørs i byerne. Allerede i opstarten er der blevet fremstillet en række betonfliser, som er lagt på Gasværksvej i København. Fliserne indeholder stoffet titaniumdioxid, der reagerer med kvælstofilter - forurening fra udstødning, kraftværker og forbrændingsanlæg - og sollys, så resultatet bliver helt uskadelige nitrater.

Fliserne på Gasværksvej er første generation. Næste del af projektet bliver at modificere titaniumdioxid på molekylært niveau, så det ikke kun virker i direkte sollys, men også i diffust lys som jo er mere hyppigt især på de nordlige breddegrader. Hvis denne del af projektet lykkes, vil der ligge en kæmpe gevinst for bymiljøet ved at bygge med de forureningskæmpende materialer.

En anden del af projektet, som har den største forankring i vores InnoBYG projekt om aktivering af bygningers konstruktion er at lave nogle interessante facadeløsninger i beton iblandet titaniumdioxid, hvor arealet på selve betonoverfladen forøges. Dette vil både øge aktiveringen af titaniumdioxid i betonen samt øge energitilførslen til betonen. Dermed åbner det op for, at betonen både kan bekæmpe forurening og samtidig nedsætte energibehovet for opvarmning og køling.

Læs mere om projektet på www.light2cat.eu

Vil du vide mere kan du kontakte mig på tja@teknologisk.dk eller 72 20 21 57


Kommentarer