Projektblog

Projektresultater i hus Blog # 3

Vi har haft travlt i vores InnoBYG udviklingsprojekt "Aktivering af bygningers konstruktion", siden opstart af projektet. I den tid der er gået har vi fået flere spændende resultater ind, både i udviklingsprojektet, og i de aktiviteter som er udsprunget af projektet. 

I vores næste 3 blogs i projektet kan du læse om resultaterne - dette er den sidste af de 3 blogs.

 

Byggeriets Varmeakkumuleringskatalog
Et nyt gratis onlinekatalog på www.iFabrix.com så dagens lys i maj 2012. Kataloget er startet op i vores InnoBYG projekt og er efterfølgende blevet videreudviklet gennem forsknings- og udviklingsprojektet: "Multifunction Fabrics", støttet af Energistyrelsen. 

Kataloget skal hjælpe rådgivere med at beregne en bygnings varmekapacitet, på en nem og overskuelig måde og i onlinekataloget,, som hedder Byggeriets Varmeakkumuleringskatalog kan du finde et værktøj, som kan dokumentere en bygnings varmekapacitet. 

Formålet med kataloget er at tydeliggøre den indvirkning konstruktionernes varmekapacitet har på energiforbruget i en bygning. Ved at tænke bygningskonstruktionernes evne til energilagring ind i projekteringsfasen kan man opnå mere energieffektive bygninger og/eller en større frihedsgrad i bygningsdesignet. Det kan fx gøres ved, i stor udstrækning, at anvende blotlagte betonkonstruktioner inde i bygningen, da beton som materiale har formidable energilagringsegenskaber. 

Læs mere og afprøv selv værktøjet: http://ifabrix.com

 

Vil du vide mere kan du kontakte mig på tja@teknologisk.dk eller 72 20 21 57


Kommentarer