Aktivering af bygningers konstruktion

Aktivering af bygningers konstruktion

Projektet har til formål at samle virksomheder med state-of-the-art viden og interesse inden for udvikling, optimering og demonstration af tunge byggematerialers muligheder for at reducere energiforbrug til opvarmning og køling, samt muligheden for at anvende disse som energilager og dermed optimere anvendelsen af alternative energikilder som vind- og solenergi.  Tunge byggematerialer kan udnyttes som både klimaskærm, bærende konstruktion, rumadskiller og med indbygget energioptimering minimeres behovet for vedligeholdelsestunge installationer og der opnås multifunktionelle, robuste og simple bygningsdesign. Teknologierne omfatter både nybyggeri og renovering.

Der forventes følgende aktiviteter i InnoBYG
- Deltagelse i relevante nationale/internationale konferencer/workshops
- Screening af state-of-the-art teknologier herunder videnhjemtagning fra  
  relevante fora
- Initiering af mindst ét større dansk ledet F&U-projekt inden for følgende 
  emner:

Udnyttelse og optimering af termisk masse
Med formål at udvikle nye løsninger for intelligent aktivering af bygningers termiske masse i nybyggeriet og renoveringsprojekter baseret på kendt og ny viden omkring materialer og produkters varmeakkumuleringsevne og varmeafgivelse.

Systemløsninger til renovering og nybyggeri
Med formål at udvikle nye løsninger for intelligent aktivering af bygningers termiske masse i nybyggeriet og renoveringsprojekter, hvor samspillet med bygningen varme- og ventilationssystem er i fokus