Projektblog

Første arbejdsgruppemøde afholdt

Den 17. april blev der afholdt første arbejdsgruppemøde, i projektet omkring håndtering og anvendelse af affald og ressourcer i byggeriet. Mødet blev afholdt på Maglemølle-grunden i Næstved i samarbejde med RessourceCity, da dette område står foran en større tranformation, og der derfor var mulighed for en inspirationsrundvisning i forbindelse med dagens emne. Dagens emne var udvikling af et materiale-/produktatlas, der skal belyse og vejlede omkring, hvorledes man kan indtænke materialer og produkter med muligt indhold af miljøskadelige stoffer i nye bygninger og konstruktioner. Altså at transformere de der egentlig betragtes som affald over til at være en ressource.

Følgende deltagere bidrog til dagens emne ved deres tilstedeværelse samt gode input: Købehavns Kommune ved Jonny Christensen, Minor Change Group ved Jesper Minor, Lendager arkitekter ved Malene Lasthein, Vandkunsten ved Søren Nielsen, Bauen Arkitekter ved Claudia Schulz, BSG miljø ved Thomas Olsen, RessourceCity ved Sara Vergo samt projektholderne fra Teknologisk Institut og KADK.

Der blev drøftet og diskuteret muligheder og barrierer ift. muligheden for mere og bedre genanvendelse af materialer og produkter. Dette vil danne baggrund for en opdatering og revidering af det præsenterede bygningsatlas, der viser hvilke konstruktionsdele der kan indeholde miljøskadelige stoffer.

Der blev lagt stor vægt på, at de tunge fraktioner var nemmest at gå til ift. genanvendelse, men samtidig var der også enighed om, at økonomien ofte er den begrænsende faktor. Der blev dog også listet en lang række muligheder op omkring, hvorledes man kan øge genanvendelsen og samtidig også få bedre kvalitet i produkterne. Dette kunne eksempelvis være afgifter på virgine produkter og materialer, justering af grænseværdier samt eventuelt et krav om, at der skal laves en genbrugsscreening af ejendomme inden de skal rives ned.

Alt i alt en fin dag, der gav masser af inspiration om end antallet af deltagere kunne have været ønsket højere. Derfor er det blevet planlagt at afholde et lignende arrangement i Jylland lige efter sommerferien.

Tak de der deltog i Næstved.


Kommentarer