Projektblog

Tilmeld dig og vær med til vores seminar om design for disassembly

I forbindelse med vores projekt afholder vi den 18. april 2016 et seminar om design for disassembly. Det er et koncept, som har været kendt i længere tid. I forbindelse med bæredygtigt byggeri er det dog et forholdsvis nyt punkt på dagsordenen, som vækker stor interesse hos mange aktører i branchen.

Hør deres syn på sagen, når repræsentanter fra arkitektverdenen, producenterne, rådgivere og bygherrer præsenterer deres erfaringer, problemstillinger og udfordringer i forbindelse med design for disassembly. Vær med på dagen og diskuter med os, hvad der skal til, for at vi kan implementere Design for Disassembly i den danske byggeindustri.

På dagen vil vi også præsentere vores Idékatalog og materialeatlas - to redskaber, som vi har udviklet i forbindelse med vores InnoBYG-projekt om anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeri, og som vi ser som vigtige redskaber i forbindelse med design for disassembly.

Idekatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet er primært udviklet af CINARK i tæt samarbejde med de to arkitektrådgivere Lendager Group og Tegnestuen Vandkunsten. Idekataloget skal skabe inspiration til hvordan man kan arbejde med udviklingen af strategier for øget genanvendelse af materialer inden for byggeriet. Gennem konkrete eksempler på projekter/strategier og interviews med aktører fra byggeriet søger kataloget at diskutere og kortlægge de muligheder og barrier, som der er inden for feltet i dag.

Materialeatlas over byggematerialers genanvendelsespotentialer er primært udviklet af TI i samarbejde med relevante erhvervspartere. Atlasset er udformet som en oversigt over de miljømæssige muligheder og barrier knyttet til en bred vifte af byggematerialer. Det vil kunne fungere som et opslagsværk, hvor man hurtigt og nemt vil kunne finde oplysninger om hvilke miljømæssige problemer der knytter sig til et specifikt byggemateriale fra en given periode. Derved kan atlasset fungere som en del af de indledende undersøgelser i udviklingen af nye designstartegier for genanvendelse af byggematerialer.

Læs mere og tilmeld dig


Kommentarer