Projektblog

Seminaret om Design for Disassembly var en stor succes!

Vores projekt om "Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet" har holdt et seminar om Design for Disassembly på Teknologisk Institut mandag d. 18. marts.

Seminaret bød på 4 spændende indlæg om udfordringer og potentialer i arbejde med design for disassembly. Foredragsholdere var Jørgen Søndermark fra RealdaniaBYG, Peter Grønlund fra Dovista og Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten samt Casper Østergaard Christensen fra GXN, som præsenterede bl.a. et fælles projekt med MT Højgaard.

Dagens oplæg spændte over et bredt felt af aktører i byggebranchen, og skabte grobund for en frugtbar diskussion, blandt de 50 deltagere, af de udfordringer, som byggeriet står overfor i dag.

Seminaret blev også anledningen til udgivelsen af to nye publikationer, som blev udviklet af KADK/CINARK og Teknologisk Institut i projektet: Et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden.

Se publikationerne på Issuu:

Idékataloget
Materialeatlasset


Kommentarer