Projektblog

Kobber i byggeriet

Bæredygtighed er et komplekst begreb, som kan ses fra adskillige vinkler. Det samme gælder for bæredygtigt byggeri, som består af mange, ikke nødvendigvis kompatible aspekter: indeklima, ressourcebevaring, byggematerialer, byggeprocessen, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, kemikalier, holdbarhed, energiforbrug ved drift, vedligeholdelse, mulighed for adskillelse af byggematerialer, skadelige stoffer mm.

Et eksempel på denne kompleksitet er anvendelsen af kobber som byggemateriale. Kobber har sine gevinster, såsom holdbarhed, genanvendelighed, håndterbarhed mv., men kan til gengæld også være udfordrende. Nogle af de udfordringer kobber byder på er bl.a. udvaskning til miljøet ved regnvejr og faldende tilgængelige kobberressourcer. Disse adskillige perspektiver præsenteres her i form af tre fakta-ark om anvendelse af kobber i byggeriet. Fakta-arkene er blevet udarbejdet i samarbejde med eksperter fra bl.a. DTU Miljø og Henning Larsen Architects og kan benyttes af både bygherre, rådgivere samt entreprenører, som gerne vil træffe en mere bevidst beslutning om muligheden for at bygge med kobber. 

Fakta-ark 1) Kobber i byggeriet: Æstetik, funktionalitet og bæredygtighed 

Fakta-ark 2) Kobber i byggeriet: Udvaskning og miljøet

Fakta-ark 3) Kobber som knap ressource: Ressourcer, forbrug og strømme