Bæredygtig Energirenovering 2.0

Indlæg i blog "Bæredygtig Energirenovering 2.0"


Workshop - Branchevejledning for energiberegning 2.0

Der er fortsat stor frustration hos bygningsejere og rådgivere over, at energiforbruget efter renovering ikke lever op til forventningerne. InnoBYG arbejder for at sikre troværdige energiberegninger i forhold til beregningsmetode, usikkerheder, forudsætninger og detaljeringsgrad. Der er behov for en fælles forståelse i branchen for, hvordan man gennemfører og præsenterer energiberegninger. Den første version af branchevejledningen udkom i 2014 o…


Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger

  • 3. november 2017

Så blev det tid til lancering af Branchevejledning for indeklimaberegninger. Det skete på Building Green 2017, hvor branchevejledningen for indeklimaberegninger blev uddelt både på InnoBYGs stand og på Realdanias stand. Der var stor interesse for at få et eksemplar af den nytrykte branchevejledning.   ”Hvordan sikrer bygherren de rigtige indeklimakrav?” var titlen på den pop up talk der blev givet på Realdanias stand af Mette Havgaard Vorre, Ni…


Branchevejledning for indeklimaberegninger lanceres på Building Green

Vi nærmer os afslutningen på delprojektet om udvikling af en Branchevejledning for indeklimaberegninger. Udkastet til den nye branchevejledning har været i hørring frem til midten af oktober, og i projektgruppen arbejdes der nu på højtryk for at behandle de indkomne kommentarer og få en færdig version af branchevejledningen klar. Seneste nyt24. oktober 2017 blev der afholdt en Indeklimakonference på Teknologisk Institut i Taastrup. Her holdt St…


Branchevejledning for indeklimaberegning på vej - giv dit input

I foråret ’17 blev der afholdt en fælles workshop for branchevejledningerne om indeklima og energi, hvor 20 personer fra branchen deltog. Herefter blev det første udkast til Branchevejledning for indeklimaberegninger udarbejdet i løbet af foråret. Det blev præsenteret og diskuteret ved et møde 21. juni hvortil der var inviteret bredt via InnoBYGs hjemmeside. Der var mange gode diskussioner, generel opbakning til arbejdet og desuden masser af i…


Kort status på projektet

I delprojektet Eksempel- og erfaringsopsamling  har vi i foråret 2016 udarbejdet en eksempelcase og en skabelon for brug af branchevejledningen for energiberegninger. Det har dog vist sig at det er svært at skaffe eksempler på brug af metoden, så hvis du har et projekt, hvor der er gjort brug af branchevejledningen, vil vi meget gerne høre om erfaringerne. Måske kan det endda være relevant at bruge jeres case som eksempel på brug. S…