Kort status på projektet

Kort status på projektet

I delprojektet Eksempel- og erfaringsopsamling  har vi i foråret 2016 udarbejdet en eksempelcase og en skabelon for brug af branchevejledningen for energiberegninger. Det har dog vist sig at det er svært at skaffe eksempler på brug af metoden, så hvis du har et projekt, hvor der er gjort brug af branchevejledningen, vil vi meget gerne høre om erfaringerne. Måske kan det endda være relevant at bruge jeres case som eksempel på brug. Så send mig gerne en mail om evt. erfaringer.

I delprojektet om Branchevejledning for indeklima var planen at projektet skulle startes op i foråret. Opstarten har været udsat for at sikre god koordinering med andre initiativer på området, men vi håber så småt at få startet projektet op i efteråret 2016, så vi kan få koordineret en indsats med inddragelse af innoBYG medlemmer. Planen er at afholde 1. workshop, hvor rådgivere, entreprenører og bygherrer inviteres ind til en snak om indeklimaberegninger, hvor der på baggrund at nogle oplæg diskuteres og modtages input fra deltagerne om hvad der bør indgå i en vejledning om beregning af indeklima. Herefter skal der laves et udkast til en vejledning, som skal fremlægges og diskuteres på 2. workshop med branchen.

Det sidste delprojekt om opdatering af Branchevejledningen for energiberegninger er ikke startet endnu.

Vi glæder os til samarbejdet og til at komme i gang med at arbejde på delprojekterne.


Kommentarer