Bæredygtig Energirenovering 2.0

Årlig arkiv for 2017


Branchevejledning for indeklimaberegning på vej - giv dit input

I foråret ’17 blev der afholdt en fælles workshop for branchevejledningerne om indeklima og energi, hvor 20 personer fra branchen deltog. Herefter blev det første udkast til Branchevejledning for indeklimaberegninger udarbejdet i løbet af foråret. Det blev præsenteret og diskuteret ved et møde 21. juni hvortil der var inviteret bredt via InnoBYGs hjemmeside. Der var mange gode diskussioner, generel opbakning til arbejdet og desuden masser af i…


Branchevejledning for indeklimaberegninger lanceres på Building Green

Vi nærmer os afslutningen på delprojektet om udvikling af en Branchevejledning for indeklimaberegninger. Udkastet til den nye branchevejledning har været i hørring frem til midten af oktober, og i projektgruppen arbejdes der nu på højtryk for at behandle de indkomne kommentarer og få en færdig version af branchevejledningen klar. Seneste nyt24. oktober 2017 blev der afholdt en Indeklimakonference på Teknologisk Institut i Taastrup. Her holdt St…


Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger

  • 3. november 2017

Så blev det tid til lancering af Branchevejledning for indeklimaberegninger. Det skete på Building Green 2017, hvor branchevejledningen for indeklimaberegninger blev uddelt både på InnoBYGs stand og på Realdanias stand. Der var stor interesse for at få et eksemplar af den nytrykte branchevejledning.   ”Hvordan sikrer bygherren de rigtige indeklimakrav?” var titlen på den pop up talk der blev givet på Realdanias stand af Mette Havgaard Vorre, Ni…