Spireprojekt

Indlæg i blog "Bæredygtighedsparadokset"


Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring

Software kræver data for at fungere, og jo mere data der er til rådighed, jo mere præcist kan fx en simulering blive. Dette var ikke et ukendt fænomen fra perioden før den digitale tidsalder, og måske en af årsagerne til at arkitektfaget engang blev kaldt et gammelmandsfag – her i betydningen at ældre havde et væld af erfaring at trække på.  En metode til at få større præcision i en beregning er derfor at kunne trække på viden indenfor området. …