Blogpost

Beslutninger og beregninger med dataopsamling og erfaring

Software kræver data for at fungere, og jo mere data der er til rådighed, jo mere præcist kan fx en simulering blive. Dette var ikke et ukendt fænomen fra perioden før den digitale tidsalder, og måske en af årsagerne til at arkitektfaget engang blev kaldt et gammelmandsfag – her i betydningen at ældre havde et væld af erfaring at trække på. 

En metode til at få større præcision i en beregning er derfor at kunne trække på viden indenfor området. Denne viden ligger som serier af opsamlet data, og rubriceret til generel anvendelse. Projektet har derfor arbejdet med nogle konceptmodeller om tilbageføringsproblematikken, og koblet denne til de forskellige bæredygtighedsområder, vha. af en egenskabsopfattelse.

Nedenstående illustration er et af flere eksempler på diskussionerne bag dataopsamlingen, i en typologi der søger at afdække behovet for data, på givne tidspunkter i et forløb. De røde kegler illustrerer egenskaber der (i princippet), kan gøres tilgængelig for beregninger – hvis vi havde opsamlet data. 

Imidlertid er denne øvelse ikke alene et opsamlings- og beregningsproblem. I de tidlige faser handler det yderligere om to ting, der dog er vævet sammen. For det første, hvilke bæredygtighedsparameter et givent projekt vægter højere end andre, og for det andet om at få en nogenlunde forståelse for, at vægtes et område højere end andre, har, eller kan det så få en effekt på de øvrige parametre.

Med andre ord er den holistiske forståelse også et spørgsmål om at træffe nogle valg meget tidligt i processen. At have forståelse for effekten af sådanne valg, er lige så vigtigt i starten af et projekt som det at kunne beregne med stadig større præcision senere. 

Afhængigt af de tidlige valg vil de enkelte bæredygtighedsparametre optræde med forskellige profiler i en skematik, afspejlende fasetidspunktet, præcisionsbehovet, data tilgængelighed. De forskellige farvede punkter i nedenstående illustrative eksempel, viser et sådan profil. Farvernes betydning er ikke angivet, da der stadig arbejdes med skematikken.