Brandtekniske barrierer for anvendelse af nye byggematerialer

Brandtekniske barrierer for anvendelse af nye byggematerialer

WS4

InnoBYGs medlemmer har udpeget de brandtekniske barrierer for anvendelse af nye byggematerialer.

Manglende viden om byggematerialers brandtekniske egenskaber står i vejen for innovation og udvikling af nye, bæredygtige produkter til byggeriet.

Det er en af konklusionerne efter to workshops, som DBI arrangerede i marts 2013. Det skete som led i et nyt udviklingsprojekt, der hedder 'Brand og byggematerialer' og bliver gennemført i regi af byggebranchens innovationsnetværk InnoBYG.

DBI er projektleder for udviklingsprojektet, hvis formål er at give danske virksomheders bedre muligheder for at udvikle nye, bæredygtige byggematerialer og konstruktioner - uden at løbe hovedet mod en mur af brandtekniske udfordringer.

Formålet med de to workshops var at spore DBI på, hvad der skal arbejdes videre med i projektet. Deltagerne udpegede en række barrierer for udvikling af nye materialer og konstruktioner samt en række indsatsområder som projektet kan arbejde videre med.

De to dage hos henholdsvis Gaia Solar i Hvidovre og Fermacell i Gedved havde i alt cirka 40 deltagere. Det var primært producenter og leverandører af byggematerialer, men også entreprenører, rådgivere og videninstitutioner var med.

Især to forhold sprang i øjnene efter de to workshops, der primært fokuserede på bygningers klimaskærm, facade og tag, for at afgrænse og strukturere debatten.

For det første mangler der viden om, hvordan forskellige materialer spiller sammen brandteknisk, og om alternativ anvendelse af kendte materialer.

For det andet er der behov for et videnløft omkring det europæiske system for klassifikation af byggematerialers brandtekniske egenskaber. Både producenter, leverandører, brugere af byggematerialerrådgivere, entreprenører og myndigheder finder systemet kompliceret og svært at bruge.

Download resultater fra workshoppen (PDF) 

Se præsentationer fra workshops

WS2

WS3

WS 1


Kommentarer