Projektblog

Ja, det er brændbart, men…

I spireprojektet "Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer" har vi en ambition om at tage et par skridt i retning af en mere holistisk tilgang til brandsikkerheden for biobaserede facadesystemer end hvad der er tilfældet i dag. Læs projektbeskrivelsen. 

For at give alle et bedre grundlag for at forstå problemstillingerne har vi udarbejdet en præsentation der definere nogle af begreberne inden for biobaserede byggevarer samt risici ved facadebrande. 

Efter sommerferien bliver det rigtigt spændende! Her vil afholde 3 åbne arrangementer med brandtest af forskellige facadesystemer i stor skala. Testopstillingen er en modificeret udgave af den svenske facadetest SP Fire 105. Til hver arrangement stiler vi mod at udføre 2-3 brandtests og krydre dem med relevante faglige indlæg. Konceptet blev anvendt med succes i spireprojektet "Brand og byggematerialer".

Arrangementerne vil være åbne for alle med tilmelding er påkrævet og deltagerantallet er begrænset. Datoerne ligger endnu ikke fast, men de vil blive annonceret her på bloggen, så snart de ligger fast. Skriv eventuelt til and@dbi-net.dk hvis du ønsker at modtage en mail med invitation til arrangementerne.


Kommentarer