Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektbeskrivelse
Markedet for bæredygtigt byggeri i Danmark og Europa oplever disse år en markant vækst. Ikke mindst er der en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger til industrialiseret byggeri, såvel nybyg som energirenovering. Parallelt med dette er der efterspørgsel efter dokumentation af miljørigtige løsninger, ikke mindst i forbindelse med miljøcertificeret byggeri og miljøvaredeklarationer. 

Facadesystemer udgør her et meget væsentligt bygningselement, som i disse år udvikles, ikke mindst i materialevalget.

Udfordringen er her, at introduktionen af facadesystemer vanskeliggøres af, at de brandtekniske anvisninger og de gældende klassifikationstests primært vurderer enkeltkomponenter fremfor systemer, vurderer lagdelte konstruktioner ud fra det brandmæssigt ringeste lag, bedømmer indvendige overflader og udvendige facader efter samme klassifikation og ikke afspejler virkelige brandforløb i den faktiske kontekst. 

Det er derfor en udbredt opfattelse, at testkravene er unuancerede og forældede og dermed udgør en væsentlig barriere for udbredelse af bæredygtige facadesystemer med biobaserede komponenter til industrielt byggeri. Virksomhederne efterlyser praktiske erfaringer og referencer, der belyser brandegenskaberne i en realistisk kontekst mhp. en styrket dialog med bygge- og brandmyndigheder. 

Et konkret eksempel er, at virksomhederne ønsker at kunne udvide anvendelsen fra etplanshuse til fleretagers, større byggeri. Materialekomponenter og facadesystemer er i mange tilfælde miljødeklarerede, men falder på manglende dokumentation af brandsikkerheden. 

Brandsikkerheden kan kun for alvor vurderes når en byggevare vurderes i en kontekst, dvs. helhedsvurderingen når byggevaren bygges ind i en konkret bygning og får en funktion. 

Formål
At illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde. 

Dette skal ske igennem

a) en kortlægning af state-of-the-art for brandsikkerheden i biobaserede facadesystemer

b) virkelighedsnære, sammenlignelige brandforsøg af facadesystemer og herigennem

c) en vurdering af relevante brandtekniske egenskaber for facadesystemer

 Projektet skal således medvirke til:

  • At bidrage til vækst af bæredygtig produktion i byggeriet
  • At fremme deling af viden om bæredygtig produktion mellem byggeriets virksomheder på tværs af værdikæden
  • At bistå danske materialeleverandører i dokumentation af brandsikkerheden for deres nuværende og kommende facadesystemer.

 

Målgruppe
Den primære målgruppe for projektet er danske små og mellemstore byggevareleverandører, der producerer eller sælger hele - eller komponenter til - facadesystemer med et væsentligt indhold af biobaserede materialer. En sekundær målgruppe er danske, projekterende rådgivere. Endelig henvender projektet sig til danske byggemyndigheder, idet projektets resultater skal skabe afsæt for en dialog om materialevalg til facadesystemer.

Kontaktinfo
Projektleder Anders Dragsted, 51 80 01 39, and@dbi-net.dk