Blogpost

Spørgeskemaundersøgelse - Hvordan kan byggebranchen bruge droner i fremtiden?

Brugen af droner i byggeriet, begrænser sig i dag i høj grad til dokumentation og registrering af forhold og processer. Men hvad kan de ellers bruges til? 

InnoBYG projektet Brug af droner i byggebranchen kortlægger muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen, men der er brug for dine input og ideer. Deltag i vores undersøgelse ved at følge nedenstående link. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=SWJCX7AU3J91  

Om projektet
Projektets formål er at lette teknologioptaget i virksomheder ved at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder ved brug af droner. På sigt skal kortlægningen bidrage til udvikling af nye relevante droneløsninger til byggebranchen. Dermed skal kortlægningen generere viden, der kan styrke udviklingen af relevante droneløsninger til gavn for forretning og branche.

Projektet er finansieret af InnoBYG. Parterne bag projektet består af Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Teknologisk Institut, Bygkontrol Aps, Århus Murer og Tømrerforretning A/S, Spotland A/S, NCC Danmark A/S og Brabrand Boligforening.