Brug af droner i byggebranchen

- et tematiseret spireprojekt under Inno-Drone projektet

  • 30. november 2017

Projektbeskrivelse

Projektets mål er at kortlægge tekniske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer ved intensiveret brug af droner i byggebranchen.
Kortlægningen kan lette teknologioptaget af droner i virksomheder, da muligheder, barrierer og udfordringer ved brug af droner synliggøres. Dette vil styrke udviklingen af relevante droneløsninger til gavn for forretning og branche.

Byggebranchen er i stigende grad digitaliseret, hvilket effektiviserer og billiggør en stor del af byggeriets faser. Droneteknologien er en af de nye brikker i digitaliseringen.

Brug af droner i byggebranchen begrænses dog ofte til dokumentation og registrering af bygninger eller byggeprocesser (kilde: InnoBYGs Robot og Dronekonference foråret 2016). Nærværende projekt vil kortlægge, hvad droner eventuelt også kan bruges til. Kan man f.eks. forestille sig en drone som ”Værktøj i luften” om få år? Og hvilket værktøj vil så være oplagt at udvikle?

Projektet vil bringe de enkelte led i værdikæden omkring anvendelse af droner sammen for at identificere behov, muligheder og barrierer for øget brug af droner. Løsningsforslag til at overkomme barrierer oplistes. Projektet søger at udpege, hvor der udføres arbejde, der kan effektiviseres eller forbedres ved brug af droner.

Projektet vil dermed bl.a. give svar på, hvordan dronerne kan medvirke til at styrke forretningen i virksomhederne.

Projektet munder ud i følgende leverancer:
1. Identificering af, hvordan droner anvendes i byggebranchen
2. Kortlægning af muligheder og fremtidige behov for anvendelse af droner i branchen.
3. Identificering af udfordringer og barrierer for at de behov og muligheder der er identificeret i [2] ikke indfris
4. Oplistning af løsningsmuligheder som overkommer barriererne identificeret i [3]

Parterne bag projektet består af videninstitutioner og virksomheder fordelt over værdikæden. Sammen med øvrige SMV’er og studerede opnås en bred viden om muligheder og barrierer for øget anvendelse af droner i byggebranchen.

Målgruppen for kortlægningen er virksomheder, der potentielt udvikler, producerer, leverer og anvender droner i byggebranchen. Derudover er resultatet relevant for rådgivere og bygherrer.

Projektleder: Kasper Lynge, Udviklingschef for Byggeri på Ingeniørhøjskolen i Aarhus (ASE), kl@ase.au.dk.