Bygherrens værdier ifm. energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Indlæg i blog "Bygherrens værdier ifm. energieffektivt og bæredygtigt byggeri"


Inspirationsfolder om udbud af bæredygtigt byggeri

Et af resultaterne fra udviklingsprojektet "Bygherrens værdier" er en inspirationsfolder til udbud af bæredygtigt byggeri. Hent folderen her


Sidste workshop om Udbud & Bæredygtighed

I vores tredje og sidste workshop om udbud og bæredygtighed satte vi fokus processer og arkitektur. Workshoppen fandt sted torsdag den 20. februar, og blandt de deltagende var både bygherrer, rådgivere og leverandører. Arrangementet blev afholdt på DTU i Lyngby i den nybyggede bygning 127, der også var omdrejningspunkt i velkomstoplægget. Projektleder Nils Møller fra CAS DTU gav en kort præsentation af bygningen, dens formål og byggefo…


Udbud & Bæredygtighed WS2 med fokus på ”Materialer”

I Udviklingsprojektet Bygherrens Værdier afholdte vi den 11. december 2013 anden workshop i serien vedrørende Udbud & Bæredygtighed. Denne gang med fokus på materialer. Arrangementet fandt sted på DTU i Lyngby og blev indledt af projektleder Carsten Rode, DTU Byg, der kort præsenterede rammen for workshopserien, dagens program samt væsentligheden af deltagernes bidrag og aktive deltagelse for at opnå et brugbart output.  Op…


Udbud & Bæredygtighed WS1 med fokus på indeklima

Udviklingsprojektet Bygherrens Værdier afholdt mandag eftermiddag d. 26. august 2013 den første workshop i en serie på fire vedrørende Udbud & Bæredygtighed. På denne workshop var der fokus på indeklima. Emnet Udbud & Bæredygtighed er stærkt repræsenteret i projektets beskrivelse og den gode opbakning til arrangementet viste også, at det er et emne, som aktørerne i byggeriet finder interessant. Arrangementet fandt sted på DT…


Kom med til workshop-række i Bygherrens værdier

InnoBYG projektet "Bygherrens Værdier i forbindelse med energieffektivt og bæredygtigt byggeri" inviterer d. 26. august 2013 til den første workshop i en serie af arrangementer, der kommer til at løbe i efteråret 2013 og afsluttes i starten af 2014. Det centrale spørgsmål, der er baggrunden for efterårets serie af workshops er, hvordan bliver bygherren skarpere til at stille krav om bæredygtighed i udbud? Ved deltagelse i disse work…


Bygherrens Værdier – Økonomisk Bæredygtighed (II)

Udviklingsprojektet om Bygherrens Værdier har nu afholdt sit første arrangement efter omstruktureringerne i InnoBYG med en workshop som omhandlede økonomisk bæredygtighed. Det overordnede emne for workshoppen blev bestemt, da projektgruppen var samlet til forrige workshop i juni 2012. Arrangementet fandt sted på SBi/Aalborg Universitet, som viste deres nye lokaler frem og bød på god forplejning eftermiddagen igennem til de ca. 20 delta…


Økonomisk Bæredygtighed - workshop

Den 25. juni 2012, afholdt vi workshop i Bygherrens Værdier, om økonomisk bæredygtighed. Green Lighthouse lagde hus til workshoppen og Sajet Mahmudovski fra Bygningsstyrelsen bød velkommen med en præsentation af huset. På programmet var Christian Hartmann fra ATP Ejendomme, John Sommer fra MT Højgaard og Søren Aggerholm fra SBi. Vi sluttede dagen af med en drøftelse i gruppen om hvorvidt alt skal kunne betale sig. H…


Bygherrens værdier på Københavns Rådhus

Vi har netop afholdt vores 2. workshop i udviklingsprojektet Bygherrens værdier. Vi havde fået mulighed for at låne et lokale på Københavns Rådhus, som dannede en anderledes og spændende ramme om vores workshop. Annette Egetoft fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøafdeling bød velkommen og gav os en intro til både Rådhusets historie og den måde Københavns Kommune tænker bæredygtighed ind i byudviklingen. Der er sket lidt siden vo…


Mange ting i gang

Projektet starter for alvor op i 2011 - men allerede nu har vi flere forskellige henvendelser fra bygherrer der skal starte byggeprojekter op, som gerne vil deltage i vores projekt. Vi glæder os til at komme igang - lige nu er følgende aktører med i projektet:  Region Syddanmark Fruehøjgaard Icopal Danmark a/s DTU Byg Hoffmann Teknologisk Institut Region Sjælland Carlsberg Ejendomme Årstiderne Arkitekter …