Økonomisk Bæredygtighed - workshop

Økonomisk Bæredygtighed - workshop

Den 25. juni 2012, afholdt vi workshop i Bygherrens Værdier, om økonomisk bæredygtighed. Green Lighthouse lagde hus til workshoppen og Sajet Mahmudovski fra Bygningsstyrelsen bød velkommen med en præsentation af huset.

På programmet var Christian Hartmann fra ATP Ejendomme, John Sommer fra MT Højgaard og Søren Aggerholm fra SBi.

Vi sluttede dagen af med en drøftelse i gruppen om hvorvidt alt skal kunne betale sig.

Her kan du se præsentationerne fra de oplægsholdere som har sagt ok til at vi lægger deres slides op.

 

Sajet Mahmudovski, Bygningsstyrelsen
Præsentation af Green Lighthouse

Christian Hartmann, ATP Ejendomme
Fra sund fornuft til god forretning - Bæredygtighed I ATP Ejendomme

Henriette Hall-Andersen, Projektleder
Forventede ændringer i udbudsloven - vejen til helhedstænkning?

 
Kommentarer