Udbud & Bæredygtighed WS2 med fokus på ”Materialer”

Udbud & Bæredygtighed WS2 med fokus på ”Materialer”

I Udviklingsprojektet Bygherrens Værdier afholdte vi den 11. december 2013 anden workshop i serien vedrørende Udbud & Bæredygtighed. Denne gang med fokus på materialer.

Arrangementet fandt sted på DTU i Lyngby og blev indledt af projektleder Carsten Rode, DTU Byg, der kort præsenterede rammen for workshopserien, dagens program samt væsentligheden af deltagernes bidrag og aktive deltagelse for at opnå et brugbart output. 

Oplæg med fagligt indhold og praktiske erfaringer
For at sætte rammen for den senere del af workshoppen blev der holdt 2 oplæg med fokus på grundlaget for krav til materialer samt erfaringer med bæredygtighed og udbud i forhold til materialer.

Erling Trudsø fra Dansk Standard præsenterede i det første oplæg rammen for de krav, der på nuværende tidspunkt eksisterer til materialer og bæredygtighed i en standardiseret form. Erling forklarede om indførelsen af kravet til bæredygtighed i forbindelse med, at CPR (Construction Products Regulation) trådte i kraft i sommeren 2013.

Efterfølgende fortalte Erling om sammenhængen mellem EU's standardiseringsarbejder og det, der bliver til danske standarder, samt hvilke muligheder det giver producenterne i forhold til at kunne levere bæredygtighed i deres produkter.

Eftermiddagens andet oplæg omhandlede Nordhavnens nye miljøcenter "Kamelen", der netop er blevet certificeret med bronze i DGNB-systemet. Jesper Kusk fra CCO Arkitekter præsenterede arbejdet med materialevalg i byggeriet - med udgangspunkt i bygherrens ønsker.

Baseret på en ønskeliste fra bygningens brugere samt de ydre rammer for projektet, som bl.a. tæller en fredet frø grunden deles med og et hårdt vejrlig, fortalte Jesper, hvordan der i projektet er tænkt i form og materialevalg, der understøtter rammerne både inde og ude samt den fleksibilitet, som er krævet af bygningen.

Workshop
Efter pausen tog vi fat på workshop-delen, som Kim Haugbølle fra SBi faciliterede. Her bidrog deltagerne med de udfordringer, de støder på i deres arbejde med bæredygtighed og udbud relateret til materialer.

Dette blev efterfulgt af arbejdet med at angive gode cases, hvor materialer er blevet betragtet i et bæredygtighedsperspektiv samt eksempler på specifikke formuleringer eller krav i et udbudsmateriale, som adresserer bæredygtighed og materialer.

Trods et relativt lille antal deltagere på dagen, der repræsenterede både bygherrer, rådgivere og leverandører var der stor arbejdslyst at spore, og det mindre antal deltagere gav et mere fokuseret output i form af eksempler på både cases samt udbudsformuleringer.

Dagens output
Som ved den første workshop i serien bliver output fra dagen opsamlet, og målet er, at der for serien kommer et samlet output i form af en "pixi" - som kan hjælpe bygherrer på vej i deres bestræbelser på at skrive bæredygtigheden ind i et udbud. Den vil komme til at indeholde generelle problemstillinger, der skal adresseres i den sammenhæng samt mere specifikke forslag til og eksempler på, hvordan dette kan gøres.

Slides fra dagens to oplæg samt program og deltagerliste kan ses her.

Vi havde endnu engang opbakning til et arrangement i Bygherrens Værdier. Vi glæder os til en opfølgende workshop først i det nye år, hvor fokus vil være på "Arkitektur og proces". Vi vil løbende orientere jer om udviklingen i projektet på InnoBYGs hjemmeside.

God jul og godt nytår!
Projektgruppen


Kommentarer