Kom med til workshop-række i Bygherrens værdier

Kom med til workshop-række i Bygherrens værdier

InnoBYG projektet "Bygherrens Værdier i forbindelse med energieffektivt og bæredygtigt byggeri" inviterer d. 26. august 2013 til den første workshop i en serie af arrangementer, der kommer til at løbe i efteråret 2013 og afsluttes i starten af 2014.

Det centrale spørgsmål, der er baggrunden for efterårets serie af workshops er, hvordan bliver bygherren skarpere til at stille krav om bæredygtighed i udbud?

Ved deltagelse i disse workshops kan du være med til at udarbejde en vejledning til brug for bygherren over hvilke krav, der kan og bør stilles til bæredygtighed i forbindelse med udbud af byggeopgaver.

Der er udvalgt tre overordnede temaer for disse workshops baseret på tidligere workshops i projektet. Krav inden for energiområdet er allerede rimeligt belyst, så dette ses der bort fra i de 4 workshops, hvor de tre temaer i forhold til krav til bæredygtighed behandles

Hver workshop indledes med indlæg set fra bygherrens perspektiv, hvorefter vi tager hul på problematikken ved formulering af krav til bæredygtighed i udbudsfasen omkring et specifikt emne.

Deltagelse i arrangementerne er gratis og siden her vil løbende blive opdateret med oplysninger om de enkelte workshops.

 

Program for workshopserien:

WS1 kommer til at omhandle Indeklima, workshoppen finder sted d. 26. august 2013 - se programmet her

WS2 kommer til at omhandle Materialer, og finder sted den 11. december 2013 - se programmet her

WS3 kommer til at omhandle Arkitektur og Proces, og finder sted den 20. februar 2014 - se programmet her

Målet med disse 3 workshops er at skrive en vejledning med forslag til formuleringer, som bygherren kan bruge i sit udbud og ad den vej blive skarpere på at stille krav til bæredygtighed.

WS4 vil indeholde en opsamling på den foregående serie, samt beskæftige sig med hvordan man efterfølgende sikre sig, at de krav man som bygherre stiller, bliver implementeret.  


Kommentarer