Udbud & Bæredygtighed WS1 med fokus på indeklima

Udbud & Bæredygtighed WS1 med fokus på indeklima

Udviklingsprojektet Bygherrens Værdier afholdt mandag eftermiddag d. 26. august 2013 den første workshop i en serie på fire vedrørende Udbud & Bæredygtighed. På denne workshop var der fokus på indeklima.

Emnet Udbud & Bæredygtighed er stærkt repræsenteret i projektets beskrivelse og den gode opbakning til arrangementet viste også, at det er et emne, som aktørerne i byggeriet finder interessant.

Arrangementet fandt sted på DTU i Lyngby og projektleder Carsten Rode, DTU Byg, indledte eftermiddagen med kort at præsentere rammen for workshopserien, som kommer til at løbe over efteråret og indtil januar 2014, samt dagens program.

En væsentlig del af projektet er deltagernes bidrag og aktive deltagelse og Carsten fremhævede endnu engang, at det er afgørende for både workshoppen og projektet som helhed.

Bygherren i centrum
Workshopserien, der adresserer udbud & bæredygtighed er inspireret både af projektbeskrivelsen og de forpligtelser, der ligger i den, men også af diskussioner blandt projektets aktører omkring hvilke aspekter af bæredygtighed, som er særligt interessante eller udfordrende. De tilstedeværende deltagere repræsenterede en god fordeling af byggeriet aktører: Bygherrer, rådgivere og leverandører.

For at inspirere deltagerne til den senere del af workshoppen, hvor der skulle arbejdes med krav og udbud, var indbudt to typer af bygherre-repræsentanter til at holde oplæg om deres måde at arbejde med bæredygtighed og indeklima på.

Første oplæg var af Christian Mølholm fra ATP Ejendomme. Christian præsenterede ATP's opfattelse af bæredygtighed i bygningsøjemed og lagde vægt på, at de bæredygtige løsninger er med til at sikre konkurrencedygtighed samt afkast til ATP-kunderne, som er vigtige parametre for dem.

Herefter beskrev Christian gennem casen Pakhuset på Langelinie, hvilke parametre relateret til indeklima der er særligt vigtige for ATP. Her er bl.a. tale om ventilation, dagslys samt akustik. Den konkrete case er efterfølgende blevet DGNB-certificeret og har opnået sølv, men brugen af certificeringen var en udfordring, da dette først blev valgt sent i projekteringsfasen. 

Det andet oplæg stod Pernille Egelund Johansen fra KAB for, og hun præsenterede hvordan man i den almene boligorganisation arbejder med en meget bred forståelse af bæredygtighed, specielt gennem helhedsplaner og brugerinddragelse, bl.a. for at fremtidssikre boligafdelingernes potentialer.

Pernille præsenterede en helt højaktuel case nemlig et større boligbyggeri fra 1960'erne, som bliver den danske deltager i den afgørende del af Nordic Built Challenge. I den case har man benyttet Nordic Builts Charter som udgangspunkt for at bede om bæredygtige tiltag i udbuddet. De vigtigste punkter i casen er energieffektivitet og miljømæssige forbedringer, tilføjelse af attraktive og moderne familieboliger samt en generel æstetisk opdatering af såvel bygninger som grønne arealer. Især inden for projektets to første fokuspunkter spiller indeklimaet en væsentlig rolle.

Workshop
Efter en ganske kort pause fortsatte eftermiddagen med en workshop-del, hvor deltagerne, opdelt i mindre grupper, blev bedt om at angive hvilke områder inden for udbud, med fokus på indeklima, der er særlige konkrete fokuspunkter.

Efter en kort opsamling på gruppernes "hitlister", fortsatte arbejdet med en konkretisering af emnerne i form af muligheden for at angive specifikke cases, der kunne fungere som gode eksempler - og om muligt angivelser af specifikke formuleringer og bestemmelser i udbudsmaterialet i disse cases.

Det var en god diskussionslyst blandt deltagerne i workshoppen og det var tydeligt, at det var en udfordring at komme til specifikke formuleringer, der kunne imødekomme de fokuspunkter, der tidligere var blevet angivet.

Dagens output
Baseret på dagens workshop, og de efterfølgende der vil komme i serien, opsamles de enkelte arrangementers output til et samlet materiale, der har som mål at kunne hjælpe bygherren på vej i sine bestræbelser på at skrive bæredygtigheden ind i et udbud. Fra denne workshop kommer både generelle problemstillinger, der skal adresseres i den sammenhæng samt mere specifikke forslag til og eksempler på hvordan dette kan gøres.

Endnu en gang oplevede vi en god opbakning til et arrangement i Bygherrens Værdier, både blandt faste aktører i projektet, men også med flere nye ansigter, der var mødt frem. Vi glæder os til at tage fat på arbejdet med de øvrige workshops og til at se jer igen til WS2, hvor fokus vil være på materialer. Afholdelsesdato for WS2 er ikke fastlagt.

I vil løbende kunne orientere jer om udviklingen i projektet på InnoBYG hjemmeside.

Se præsentationer, program og deltagerliste fra arrangementet


Kommentarer