Sidste workshop om Udbud & Bæredygtighed

Sidste workshop om Udbud & Bæredygtighed

I vores tredje og sidste workshop om udbud og bæredygtighed satte vi fokus processer og arkitektur. Workshoppen fandt sted torsdag den 20. februar, og blandt de deltagende var både bygherrer, rådgivere og leverandører.

Arrangementet blev afholdt på DTU i Lyngby i den nybyggede bygning 127, der også var omdrejningspunkt i velkomstoplægget. Projektleder Nils Møller fra CAS DTU gav en kort præsentation af bygningen, dens formål og byggeforløbet. Bag opførelsen af Bygning 127 står E. PIHL & SØN A.S, CCO Arkitekter og ALECTIA som de rådgivende ingeniører.

Du kan læse mere om opførelsen af Bygning 127 i: Bygning 127.

Arkitektur og proces - viden og erfaringer
Herefter tog Morten Ørsager, arkitekt og partner i Erik Møller Arkitekter, over og fortalte om sammenhængen mellem bæredygtighed og arkitektur og processens betydning for disse.

Morten præsenterede 5 cases, som hver især var eksempler på, hvordan processen i sagerne ligger til grund for den opnåede (eller ikke opnåede) bæredygtighed i arkitekturen.

Samtidig påpegede han udfordringerne i at gøre begreberne konkrete i en branche bundet af traditioner og arbejdsprocesser. Det er måske ikke med til at fremme tidlig involvering af mange aktører og tværfagligt samarbejde.

Du kan se Mortens præsentation her.

Sidste oplægsholder var Palle Jørgensen, direktør i den almene boligforening Ringgården i Århus, som delte ud af nogle af de erfaringer, som Ringgården gennem årene har opsamlet med at bygge bæredygtigt.

Palle præsenterede de krav, de i Ringgården stiller til bæredygtighed, og tog os derefter gennem en række af cases, fra "På Skrænten" i Lisbjerg, der endnu ikke er bygget, tilbage til Økohuset i Skejby bygget i de sene 1990'ere. De forskellige byggerier repræsenterede hver især dilemmaer og erfaringer omkring bæredygtigt og energirigtigt byggeri, som gennem årene har gjort Ringgården mere og mere skarpe på, hvordan de skal stille udfaldskrav om bæredygtighed i deres byggerier.

Se Palles oplæg " Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed" her.

Bagefter var der tid til spørgsmål og diskussion.

Workshop - deltagernes erfaringer
Kim Haugbølle fra SBI faciliterede dagens workshop, hvor der blev sat fokus på deltagernes erfaringer i forhold deres arbejde med bæredygtighed og udbud relateret til arkitektur og proces.

Som resultat af workshoppen har vi i projektgruppen fået nogle gode eksempler på cases, hvor arkitektur og proces har bidraget til bæredygtige løsninger.

Resultatet af workshop-trilogi
Dagens workshop var ikke blot den afsluttende i vores workshopserie, men også det sidste arrangement, der vil blive afholdt i Innobyg projektet Bygherrens Værdier. Projektet afsluttes til sommer sammen med afslutningen af Innobygs første periode.

Resultaterne fra de afholdte workshops om udbud og bæredygtighed vil nu blive indsamlet og bearbejdet, så det kan præsenteres i form af en "pixi-bog", der på kort og konkret vis gil give bygherren gode råd til, hvordan han bliver bedre til at stille krav, og hvor han kan finde inspiration til et bæredygtigt byggeri.

Bogen vil blive præsenteret her på bloggen, når tid er.

Vi vil gerne sig tak for opbakningen til vores arrangementer. Vi håber, at I også har haft stor glæde af den viden, der er blevet genereret og delt samt det netværk, som er blevet etableret.

De bedste hilsner

Projektgruppen.


Kommentarer