Blogindlæg

  • 8. november 2017

CØ Hub er offecielt skudt i gang!

Den 25. oktober samledes aktører fra hele landet for at lancere den nye nationale HUB for cirkulær økonomi, og arrangementets deltagere var alle enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark. 

Målet for dagen var at udbrede kendskabet til den nye CØ HUB generelt og sikre en national koordinering i relation til regeringens kommende udspil om cirkulær økonomi. Allerede på dagen kunne man identificere en række vigtige temaer, som synes gennemgående på tværs af sektorer, herunder økonomi, design, produktsikkerhed og rammebetingelser. 

Økonomi og miljø går hånd i hånd
Flemming Besenbacker, formand for regeringens Advisory Board for cirkulør ækonomi, gjorde det klart i sit indledende indspark, at cirkulær økonomi rammer store potentialer inden for både økonomi og miljø. Formanden kunne vise, at flere store virksomheder allerede er i gang med cirkulær økonomi, og dagens program demonstrerede at også en lang række mindre og mellemstore virksomheder er under cirkulær omstilling. Myten om at "miljø ikke kan betale sig" blev generelt manet i jorden, eftersom flere virksomheder kunne bekræfte, at de med deres grønne forretningsmodel havde erfaret, at økonomi og miljø går hånd i hånd.

Design og forebyggelse er vigtige elementer
På det mere tekniske niveau blev det dagen i løbet af dagen tydeligt, at der, på tværs af flere sektorer, er særligt fokus på kemi og produktsikkerhed. Cirkulær økonomi fordrer, at vi genbruger og genanvender produkter og materialer, hvorfor det er afgørende, at vi allerede i designfasen sørger for at få udfaset skadelige stoffer. Sporbarhed og et rent materialepas bliver i dén sammenhæng afgørende for, at cirkulær økonomi kan lykkes. Allerede nu i de eksisterende materialer og produkter er det imidlertid også en betydelig udfordring at håndtere ”fortidens syndere” på en cirkulær måde, særligt inden for brancher med produkter af lang levetid, så som i bygge- og anlægsbranchen og møbelbranchen, hvilket kalder på mere og bedre viden om håndtering samt teknologiudvikling inden for området.

Rammebetingelserne skal bakke op
Dagen igennem blev det også tydeligt, at det er afgørende for udviklingen, at aktørerne opererer med et sæt af rammevilkår, som fordrer cirkulær økonomi. På kemiområdet var der generelt bred enighed om, at det ikke er nok med et fælles rammesæt på nationalt niveau. Idet værdikæderne som oftest rækker ud over både nationale og europæiske grænser, kræver det, at arbejdet om nogle mere cirkulære regelsæt drives på både europæisk og internationalt niveau.

Det brede samarbejde
Gentagne gange i løbet af dagen blev det understreget, hvor vigtigt det er at samarbejde på tværs af værdikæder, sektorer og aktørgrupper. I værdikæderne er det afgørende, at producenterne stiller krav til både kommende og nuværende leverandører, ligesom også forbrugerne skal stille krav til producenterne. På den måde bliver cirkulær økonomi et ”push-and-pull-samspil” mellem flere forskellige aktører.

Til det var der også bred enighed om, at der er brug for alle aktører, hvis cirkulær økonomi skal lykkes. ”Den gode løsning” kan ikke udtænkes alene af hverken producenter, politikere eller andre. Der er brug for samarbejde og partnerskaber, og her kan den gode danske tradition for samarbejde forhåbentlig bidrage, så cirkulær økonomi kan blive stort i Danmark.


Flemming Besenbacher fortæller om det store potentiale cirkulær økonomi rummer - både virksomhederne og for samfundet. 

Læs den fulde artikel fra Lifestyle & Design Cluster, der er projektkoordinator på CØ HUB projektet, her