Er du interesseret i tørt byggeri?

Er du interesseret i tørt byggeri?

Vores udviklingsprojekt omkring den Bæredygtige Byggeplads tager nu hul på udvikling af konceptet "tørt byggeri".

Vi ønsker at samle interessenter omkring emnet blandt leverandører, udlejere og entreprenører, der har erfaringer brede, som smalle, gode som dårlige på området, der har lyst til dialog og vidensdeling på området.

Målet er at udvikle et koncept, der dels lever op til Bygningsreglementets krav til "sundt byggeri" og dels gør dette på en "bæredygtig" måde også i byggeprocessen, eller sagt på en anden måde, hvordan undgår vi at indbygge "skimmelsvamp", uden at bruge mere energi end højest nødvendigt i byggeprocessen?

Det kan dreje sig om nedbringelse af energiforbruget til udtørring, undgå tilførelse af vand i byggeprocessen ved brug af overdækninger, brug af selvudtørrende beton, bedre logistik, just-in-time leverancer og anvendelse af præfabrikerede løsninger.

Vi forestiller os hen over vinteren, at afholde en række fyraftensmøde vedr. fugt i byggeriet i selve byggeprocessen og senere i løbet af april 2012 fulgt op af en projektgenererings workshop. Alle arrangementer vil blive afholdt hos Teknologisk Institut i Taastrup.

De første to arrangementer er fastlagt:
Tirsdag den 6. december 2011 kl.: 15:00 - 16:30
Tirsdag den 10. januar 2012 kl.: 15:00 - 16:30

Hvis du har lyst til at deltage i et eller begge arrangementer, hører vi meget gerne fra dig.

Du kan se programmet og hvordan du tilmelder dig til arrangmenterne her:

Program for den 6. december
Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Program for den 10. december
Fra Kvistgaard til Sitecover - en case om tørt byggeri fra virkeligheden
Kommentarer