Invitation - Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer

Invitation - Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer

Vær med til at forme fremtidens udbudsspecifikationer
 
Flere bygherrer efterspørger muligheden for at sikre bæredygtighed i selve byggeprocessen.

Vi har derfor i 'Den bæredygtige byggeplads' startet et projekt, som skal munde ud i en række konkrete generiske forslag til, hvilke muligheder en bygherre har for at øge bæredygtigheden af sine byggepladser gennem udbudsspecifikationer.

Det handler bl.a. om at afdække de områder, specifikationerne skal berøre samt om, hvordan der skabes et incitament for entreprenøren til at spare på energien uden, at det berører kvaliteten af arbejdet.

Vi har med DTU Campus Service som case-holder udpeget konkrete områder i byggeprocessen, der som udgangspunkt skal arbejdes med. Disse er 1) transport, logistik og affaldshåndtering 2) Energiforbrug i skurbyen og på pladsen og 3) Brug af bæredygtige materialer.
 
Vi inviterer nu til gå-hjem møde d. 9. januar 2014 kl.13.30-16, hvor vi efter oplæg fra DTU Campus Service, som stiller byggecases til rådighed, vil tage en generel snak om emnet, hvorefter vi med interesserede deltagere danner mindre arbejdsgrupper, der i 2-timers fokusmøder (til afholdelse i uge 5 og 6) skal komme med erfaringer og input inden for et af de udvalgte emner. 

 

Program

      13.30


Velkomst og intro til Innobyg,
v/ Ane Mette Walter, projektleder, 'Den bæredygtige byggeplads'

      13.35


DTU Campus Service fortæller om baggrunden for at CAS arbejder med bæredygtighed, DTU's mål og ønsker om input til udbud
v/Lisbet Michaelsen, Bæredygtighedskoordinator v. DTU Campus Service
      13.50


"Agora - ny bygning 325 til DTU Elektro"

v/Lars Robert Kruse, DTU Campus Service

      14.10


"Ny bygning 340 til DTU Fotonik"

v/Sune Borch, DTU Campus Service

      14.30 Kort pause
      14.40


Emner der kan/bør behandles ift. udbudsspecifikationer

v/Marlene Stenberg Eriksen, DTU Byg

      15.00


Diskussion af emner, input, mm.

v/ alle

      15.45
Dannelse af fokusgrupper på tværs

v/Ane Mette Walter, projektleder

 

Praktisk information

Mødet afholdes på DTU, lokale S16 (bygning 101, indgang A).

Tilmelding til Ane Mette Walter (amkn@teknologisk.dk  eller på 72202200) senest d. 6. januar.


Kommentarer