Flere projekter i gang og fremtidigt fokus på byggepladsaffald!

Flere projekter i gang og fremtidigt fokus på byggepladsaffald!

Vi har netop afsluttet et spændende udviklingsprojekt omhandlende 'Energiopgradering af eksisterende pavilloner'. CP Pavilloner har i dette projekt, i samarbejde med SBi, genereret ny viden om, hvordan man energimæssigt bedst kan opgradere flåden af eksisterende pavilloner. Projektet forløb som en Videnkupon.

Pt. løber der to projekter omhandlende hhv. 'SiteCover totaloverdækning til byggepladser' og 'Energieffektiv fugthåndtering i byggeprocessen'. Totaloverdækninger bliver undersøgt med medfinansiering fra TEST-initiativet. Vangsgaard Byggerådgivning har etableret selskabet SiteCover ApS, og der arbejdes nu med vindtunnelforsøg og statik. Prototypen skal efter planen være færdig i juli i år. Sideløbende er der søgt og bevilget PSO-midler til at undersøge energieffektiv fugthåndtering i byggeprocessen. Dette projekt har for nyligt haft kick-off og har til formål at skabe forudsætningerne for at opnå energibesparelser svarende til ca. 50 % af det samlede energiforbrug til udtørring på danske byggepladser. Projektet kører i 2 år.

Der er nu ca. et år tilbage af projektet 'Den bæredygtige byggeplads' og vi sætter fuld skrue på, for at afdække projektmuligheder indenfor 'håndtering af byggepladsaffald', herunder nedbrydning og genanvendelse. Der er stort fokus på dette område i øjeblikket og behovet for at gøre noget bliver kun større.


Kommentarer