Projektbeskrivelse

  • 22. december 2017

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for ”den cirkulære ressourceplan” til anvendelse i byggebranchen i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse af byggematerialer og –komponenter ved bl.a. genprojektering.

”Den Cirkulære Ressourceplan” skal benyttes til at

1) kortlægge materialer og byggekomponenter i bygningen (type, kvalitet, mængder)

2) identificere indhold af problematiske stoffer og deres placering i bygningen,

3) pege på hvilke dele af bygningen, der har kommerciel- og miljømæssig genbrugs- og genanvendelsesværdi og som kan indgå i genprojektering

4) beskrive hvordan nedrivningen skal ske, så der opnås højest mulig genanvendelsesgrad. Målgruppen for projektet er entreprenører og nedrivningsfirmaer, samt arkitekt- og ingeniørrådgivere.

I forbindelse nedrivning og renovering er det bygherrens ansvar, at farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen. Det sker ved, at bygherren får sine rådgivere til at hjælpe sig og sikrer at miljøkortlægningen udføres så tidligt i planlægningsforløbet, at den kan indarbejdes i projektmaterialet. Arbejdet prissættes herefter ved, at den enkelte entreprenør der byder på sagen henter tilbud hos nedrivere. Nedrivningen sker herefter i henhold til miljøkortlægningen.

For at sikre en større genanvendelse af byggematerialer og -komponenter er der brug for en ”Cirkulær ressourceplan”. Den skal dels hjælpe entreprenøren med at få overblik over hvilke genbrugs- og genanvendelsespotentialer, der er i en bygning og dels virke som praktisk vejledning til nedrivningsfirmaet om hvordan nedrivningen kan ske af hensyn til både problematiske stoffer (fra miljø-kortlægning) og genbrug/genanvendelse af materialer og komponenter. Endelig vil den til arkitekter og rådgivere fungere som et ’genbrugs-byggevarekatalog’ for materialer og bygningskomponenter ved genprojekterering. 

Cirkulær ressourceplan - resultater

Publikationen er et resultat af det 1-årige projekt Den Cirkulære Ressourceplan støttet af InnoBYG. Projektet er initieret af Enemærke & Petersen i samarbejde med de to  videninstitutioner CINARK – Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole og Teknologisk Institut (TI) og Tscherning A/S.

Formålet med projektet er, at udvikle et koncept for en cirkulær ressourceplan i byggeriet i forbindelse med renovering og nedrivning, som kan sikre højere grad af genanvendelse af byggematerialer og – komponenter ved bl.a. genprojektering.

Hent udgivelsen her (PDF)

Hent plakat (PDF)

Hent Nedrivningsskema (Excel)