Projektblog

Afslutning af første fase i projektet

Første fase af spire-projektet er nu afsluttet og det generede materiale er blevet samlet i en lille folder. Denne fase af projektet har haft fokus på kortlægningen af udfordringer og potentialer i arbejdet med at integrere design for adskillelse tankegangen indenfor det præfabrikerede byggeri. 

I løbet af foråret har vi interviewet udvalgte aktører indenfor byggeriet samt afholdt en workshop, hvor mere end 30 deltagere fra et bredt udsnit af branchen kom med deres bud på hvordan de ser design for adskillelse i fremtidens byggeri. Dette materiale er nu samlet i en folder, som kan downloades her  

Materialet fra projektets første fase danner grundlaget for udviklingen af strategier for forankringen af design for adskillelse i branchen i projektets anden fase. Her vil en række teams bestående af rådgivningsvirksomheder (arkitekter og ingeniører) i samarbejde med arkitektstuderende fra kandidatprogrammet SET – Settlement, Ecology & Tectonics udvikle konkrete løsningsforslag der peger mod forskellige materialetyper og de forskellige lag i bygningen (facader, bærende konstruktioner, installationer, aptering).

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne del af projektet er du velkommen til at kontakte Line Kjær Rasmussen (lfre@kadk.dk) eller Ulriks Stylsvig Madsen (ulrik.madsen@kadk.dk).

Vi vender tilbage med flere nyheder, når vi har fastlagt datoerne for efterårets aktiviteter.