Invitation til workshop om Design for Disassembly 2

Invitation til workshop om Design for Disassembly 2

InnoBYG Spireprojektet “Design for Disassembly i Præfabrikeret Byggeri” inviterer til projektets anden workshop, som retter fokus mod udviklingen et ”tektonisk alfabet” over samlingsprincipper med fokus på adskillelse og genanvendelse.

Workshoppen finder sted den 8. juni 2017 13:00 - 16:30 hos DTU-BYG, som sammen med CINARK Center for Industriel Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole er videns parter i projektet. Alle InnoBYG-medlemmer er velkommen til at tilmelde sig og dermed tage del i udviklingen af projektet.

Om workshoppen
Som opstart på workshoppen har vi inviteret Pelle Munch-Petersen fra Henning Larsen Architects/CINARK til at fortælle om sit erhvervs-ph.d.-projekt, der har fokus på genanvendelse, upcycling og design for adskillelse i forhold til nye facadesystemer. Pelles oplæg vil blive suppleret af et oplæg fra Kostas Koukoulopoulos, der som en del af sit master-projekt på DTU har udviklet et sæt af tommelfingerregler for arbejdet med design for adskillelse.

Eftermiddagens to oplæg vil danne udgangspunktet for en skitserings-workshop, hvor vi i tværfaglige grupper vil udvikle skitser til principper for samlingsdetaljer med fokus på design for adskillelse indenfor forskellige skalatrin og materialegrupper. Sammen vil disse skitser danne grundlaget for udviklingen af en form for alfabet over forskellige byggetekniske løsninger/principper, som skaber et fælles udgangspunktet for efterårets innovationsforløb med udviklingen af konkrete designkoncepter.

Tilmelding
Skriv til lfre@kadk.dk senest 1. juni 2017 for at tilmelde dig arrangementet. 

Sted
Lokale 003+007,  DTU-BYG, Bygning 118, Brovej, 2800 Kgs. Lyngby