Blogpost

Idekatalog fra projektet klar

Tirsdag d. 27. februar 2018 blev InnoBYG spireprojektet Design for disassembly i præfabrikeret byggeri afsluttet med en workshop på Kunstakademiets Arkitektskole. På workshoppen blev projektets hovedresultat et ”Idékatalog over designstrategier for design for disassembly i præfabrikeret byggeri” præsenteret. 

Kataloget samler materialet fra anden fase af InnoSpire-projektet, der har været udformet som et intenst innovationsforløb, hvor vidensinstitutioner og erhvervsvirksomheder i fællesskab har udviklet konkrete designstrategier. Strategierne indarbejder design for adskillelses tænkning og løsninger i det industrialiserede byggeri. 

Et samarbejde mellem 6 erhvervsparter og 29 studerende
Designstrategierne i idékataloget er udviklet som et tæt samarbejde med de 6 erhvervsparter GxN Innovation, Tegnestuen Vandkunsten, Lendager Group, Krydsrum Arkitekter, Henning Larsen Architects og Søren Jensen Ingeniørfirma og 29 studerende fra kandidatprogrammet SET – Settlement, Ecology & Tectonics ved Kunstakademiets Arkitektskole.

8 ugers intenst innovationsforløb med en bred vifte af strategier
I oktober og november 2017 har de 29 studerende været koblet sammen med de 6 erhvervsparter i teams om udviklingen af konkrete designstrategier indenfor de områder, som erhvervsparterne havde udpeget. 

Strategierne i idékataloget spænder derfor over en bred vifte af problematikker fra behovet for nye standarder i byggeriet, der sikrer, at elementer kan genbruges direkte, til en diskussion af brugerens muligheder for at påvirke deres egen bolig og endelig vores fælles kulturarvs betydning for de løsninger, som vi vælger. På den måde spejler strategierne den kompleksitet, som en omlægning af byggeriet til et cirkulært flow af ressourcer rummer. Kataloget giver derfor ikke noget entydigt svar på, hvordan vi løser de problemer, som vi står overfor. Derimod peger det på en række ideer til, hvordan vi kan løse forskellige delproblematikker indenfor det komplekse felt. Herved opbygger kataloget en fælles viden, som kan danne inspiration for den fremtidige udvikling indenfor byggeriet. 

Idékataloget er publiceret digitalt, og du finder det her