Design for disassembly i præfabrikeret byggeri

- et spireprojekt

Projektbeskrivelse

Projektets formål er, at styrke ressourceoptimeringen i byggeriet ved at udpege, analysere og konkretisere potentialerne i udviklingen af nye præfabrikationsmetoder, der bygger på Design for Disassembly (DfD) principper.

Projektets overordnede mål er, at bidrage aktivt til at reducere forbruget af materialeressourcer i byggeriet gennem et øget fokus på direkte genanvendelse af byggematerialer og –elementer, der sikrer en fastholdelse af den indlejrede værdi både set i et økonomisk, miljømæssig og kulturelt perspektiv. Det søges opnået gennem udvikling af konkrete designstrategier der styrker den eksisterende viden inden for feltet samt øger fokus på nye arbejdsmetoder / organiseringsformer.

Projektet vil afdække hvilke nye typer af aktører og nye tværfaglige samarbejdsmodeller, der er nødvendige i udviklingen af nye modeller / arbejdsmetoder med fokus på cirkulær genanvendelse af byggematerialer, -elementer inden for det industrielle byggeri
Gennem udvikling af designstrategier og idéforslag med fokus på DfD principper - er det ambitionen at drive udviklingen inden for byggeriet fremad ved at skabe konkrete bud på fremtidens byggeri og dermed styrke den fælles referenceramme.