Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Det er projektets formål,
1) at klæde byggebranchens parter på således, at alle bedre kender deres rolle og ansvar ift. at sikre, at der kun indbygges nye, bæredygtige byggematerialer i byggeriet, som er egnet til deres anvendelse i såvel renovering som nybyggeri.
2) at bidrage til vejledninger og anvisninger mv., der kan bygge bro mellem funktionskravene til bygningerne og ydeevnedeklarationerne for byggematerialerne.
3) at styrke efterspørgselssidens viden i forhold til at vurdere egnethed af byggematerialer der påtænkes anvendt i konkrete situationer, herunder at kunne gennemskue indholdet i leverandøranvisninger, CE mærkninger, ETA´er m.m.

Manglende kendskab blandt byggebranchens aktører til krav og regler samt en fejlagtig forventning om, at ”når bare et byggeprodukt er CE mærket, så er det også egnet til formålet”, er en del af hverdagen i byggebranchen.

Et eksempel på den manglende klarhed omkring byggematerialers egnethed til den konkrete anvendelse er de såkaldte MgO-plader, der i adskillige år i vid udstrækning blev anvendt som vindspærre, på trods af nogle yderst uheldige fugttekniske egenskaber, der efterfølgende har været en omkostelig affære for byggebranchen.

En grundlæggende forudsætning for et sundt og bæredygtigt byggeri er, at der er styr på byggematerialernes egenskaber, således at de rette materialer bruges de rette steder. Dette gælder både renovering og nybyggeri, og specielt når der introduceres nye materialer og innovative produkter med den eftertragtede bæredygtigheds profil.
Dokumentation af byggematerialer er helt essentiel i den forbindelse. Det er ligeledes essentielt, at byggeriets parter har den fornødne kompetence til, at bedømme hvilke byggematerialer der vil være egnede i en given kontekst.

Det er ikke altid tydeligt, hvem der skal sikre, at byggematerialernes egenskaber er i overensstemmelse med de krav, der stilles i det pågældende byggeri. Dette efterlader byggeriets parter med en usikkerhed, der giver risiko for kvalitetstab og byggeskader.
Projektet vil adressere denne usikkerhed i overensstemmelse med formålet beskrevet ovenfor.

Projektresultat
På baggrund af spireprojektet, som også er støttet af GI, har Teknologisk Institut lanceret to tegnefilm, som skal hjælpe branchen med at få styr på, hvem der har ansvaret når byggevarer skal dokumenteres.

Det handler helt overordnet om at opføre sunde og sikre bygninger. Det er også budskabet i tegnefilmene, som sætter fokus på de udfordringer dokumentation af byggevarer skaber i bygge- og anlægsbranchen.

Se tegnefilmene her
Læs artikel om emnet her