DynSIOK

DynSIOK

Projektbeskrivelse
Formålet med spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" er, at bestemme potentialet af DynSIOK samt styrke dokumentationsgrundlaget overfor potentielle kunder.

DynSIOK består af en dynamisk solafskærmning udført af hule lameller. Ved at suge udeluften gennem lamellerne vha. en ventilator, kan systemet afskærme mod solen samtidig med at udeluften opvarmes. Den opvarmede luft kan derefter anvendes til bl.a. rumopvarmning, varmt brugsvand og/eller sorptionskøling. I kølesæsonen kan systemet også sænke temperaturen af gennemstrømsluften uden for brugstiden, hvilket bl.a. kan anvendes til natkøling.

Undersøgelsen udføres i simuleringsprogrammet TRNSYS tilkoblet en rummodel i underprogrammet TRNBuild.

Resultater
Den opbyggede model tager udgangspunkt i et enkeltmandskontor og beregner timebaserede resultater for:

  • Temperaturen efter DynSIOK-systemet i °C
  • Varmetilskuddet fra DynSIOK til indblæsningsluften i kWh
  • Køletilskuddet fra DynSIOK til indblæsningsluften i kWh
  • Det resterende varmetilskud fra DynSIOK i kWh (kan fx anvendes til varmt brugsvand)
  • De årlige miljøbesparelser ved anvendelse af DynSIOK i kg CO2-ækvivalenter
  • De årlige besparelser i driftsudgifter ved anvendelse af DynSIOK i kr.


Modellen kan efterfølgende tilpasses et givent projekt ved fx at redigere luftmængde, vejrdata, opvarmningskilde, størrelse på DynSIOK-systemet, rumgeometri m.m.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte:

  • Teknologisk Institut, Henrik Poulin på tlf: 7220 1543
  • Venetian Solar ApS, Michael Fredslund på tlf: 5053 6349
  • Solatek A/S, Kirsten Kaagh Mogensen på tlf: 6030 2980