Projektblog

Europæisk netværk med fokus på bæredygtigt byggeri

- Du er velkommen til at være med!

ecoConstruct er et netværk etableret af Tretorget, Norge, ByggDialog, Sverige, ecoplus, Østrig,  Sustainable Infrastructrue Cluster, Polen og InnoBYG, Danmark. Kompetencerne hos disse institutioner komplementerer hinanden til samlet at give en bred platform med erfaring inden for udvikling, test og konstruktion af bæredygtigt byggeri. Kompetencerne omfatter: energi effektivisering, trækonstruktioner, tværfagligt samarbejde, biobaserede byggematerialer, genanvendelse af byggeaffald.

Mål og aktiviteter
Målet for netværket at fremme europæisk udveksling af erfaringer, kundskaber og ydelser og dermed danne nye forretningsmæssige broer mellem lande ved at invitere virksomheder på studiebesøg og konferencer. På denne måde at skabe øget indsigt og på sigt øget samhandel. Bæredygtigt byggeri og cirkulær tankegang i forhold til byggematerialer er i kraftig fremgang med massivt fokus fra EU og nationale regeringer. Der er derfor også gode muligheder for at lave internationale udviklings- og forskningsprojekter, netværket kan være med til at finde de rette partnere.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende netværksmøder:

Internationale aktiviteter med overordnet tema:

• Denmark: 2.-4. November 2016: Recycling of building materials and biobased building materials

• Austria: 15.-17. February 2017:  Cross sector collaboration for recycling of building materials

• Norway: March 2017: Sustainable urban building, wood construction

• Poland: 13. - 14. April 2017: Affordable energy + building

• Sweden: April 2017: Building in wood, low energy construction, energy efficiency and renovation

Læs mere om de enkelte events her. Information bliver opdateret løbende.

Du kan blive en del af netværket
Der er rig mulighed for at drage nytte af netværket og de muligheder dette giver for at skabe nye internationale kontakter og potentielle forretningsmuligheder.

Flere virksomheder har allerede meldt tilbage med positive tilkendegivelser om deltagelse i InnoBYG ecoConstruct projektet. Netværket bliver kun bedre og mere udbytterigt for alle jo flere der er med, så vi vil derfor gerne invitere virksomheder til at være med.

Du kan læse mere om netværket her (PDF)

Tilmeld dig matchmaking her

Hvis dette har din interesse er du meget velkommen til at kontakte mig, Anne Christine S. Hastrup på acha@teknologisk.dk

Læs også projektbeskrivelsen her


Kommentarer